Demens-sygdomme Diabetes Vitaminlignende stoffer

Q10 beskytter mod amyloid beta-peptid

Ifølge forskere ved University of Coimbra i Portugal kan coenzym Q10 beskytte mod de nerveskadelige virkninger af stoffet amyloid beta-peptid, som er et af de karakteristiske sygdomstræk ved Alzheimers.

Amyloid beta-peptid hæmmer mitokondriernes funktion og øger iltningsbelastningen, hvilket har en skadelig indvirkning på kroppens nervesystem. Eftersom Q10 er både en stærk antioxidant og en medvirkende faktor ved mitokondriernes energiproduktion, har forskerne undersøgt, om enzymet også er i stand til at blokere for de skader, der sker på nervesystemet som følge af påvirkning fra amyloid beta-peptid.

Både alder og diabetes er medvirkende til at øge risikoen for at udvikle Alzheimers, så forskerne anvendte aldrende rotter med diabetes til forsøgene. Efter behandling med Q10 isolerede man mitokondrier fra forsøgsdyrene. I parallelle kontrolforsøg anvendte forskerteamet mitokondrier fra sunde rotter. Ved laboratorietests udsatte forskerne rotte-mitokondrierne for amyloid beta­peptid og vurderede virkningen på energiproduktionen og iltningsbelastningen.

I kontrolgruppen førte amyloid beta-peptid-påvirkningen til et signifikant fald i mitokondriernes energiproduktion samt en øget produktion af reaktivt ilt – endnu en kilde til iltningsbelastning i kroppen. Men forudgående behandling med Q10 bremsede faldet i energiproduktionen og stigningen i iltningsbelastningen efter påvirkning af amyloid beta-peptid.

De rotter, der blev behandlet med Q10, var dermed langt mere resistente over for de nerveskadelige virkninger af amyloid beta-peptid end de ubehandlede. Q10 synes at kunne modvirke de forandringer, der sker i hjernens mitokondrier som følge af påvirkning fra amyloid beta-peptid, og man mener, at stoffet dermed kan være medvirkende til at afværge den energimangel og iltnings-belastning, som er karakteristisk for såvel diabetes som Alzheimers.

I takt med, at kroppen ældes, falder kroppens indhold af Q10, iltningsbelastningen øges og evt. skader på nervesystemet bliver i stigende grad uoprettelige (dette gælder specielt for diabetikere), og derfor anbefaler forsøgsrapportens forfattere stærkt, at man anvender tilskud af Q10 for at øge beskyttelsen mod Alzheimers.

Læs også
Q10: Ofte stillede spørgsmål
Q10 spiller mange roller i kroppen
Derfor er Q10 så vigtigt
Q10 – livsforlængeren
Næringsstoffer til mitokondrierne = mere energi
Stof i kaffe kan måske beskytte mod Alzheimers og Parkinsons

Kilde
Moreira PI, Santos MS, Sena C, Nunes E, Seica R, Oliveira CR. Co Q10 therapy attenuates amyloid beta-peptide toxicity in brain mitochondria isolated from aged diabetic rats. Exp Neurol. 2005;196(1):112-9.