C-vitamin E-vitamin Vitaminlignende stoffer

Antioxidanter beskytter mod åreforkalkning

Effekten af E-vitamintilskud på LDLs tilbøjelighed til iltning er blevet evalueret hos patienter med dia­betes og dermed en øget risiko for at udvikle sygdomme i hjertets kranspulsårer. Hos 21 mænd med type II diabetes var LDLs iltningstilbøjelighed betydeligt nedsat i den gruppe, der fik et tilskud på 1.600 I.E. E-vitamin pr. dag i 10 uger. Man iagttog også et signifikant fald efter tilskud på 1.200 I.E. E-vitamin fra naturlige kilder pr. dag i otte uger hos diabetikere med både type I og type II.

Effekten af C-vitamintilskud (1.000 mg pr. dag) på LDL-iltningen blev evalueret i et forsøg med 19 rygere. Den gruppe, der fik C-vitamin, havde en signifikant lavere LDL-iltningstilbøjelighed efter 4 uger. I et andet forsøg viste betacaroten sig i stand til at hæmme den iltningsmæssige modifikation af LDL udtaget af plasma fra raske forsøgspersoner. Forskerne konkluderede, at beta-caroten – ligesom C- og E-vitamin – hæmmer iltningen af LDL og dermed kan spille en vigtig rolle for fore­byggelsen af åreforkalkning.

Virkningen af kombinerede tilskud af to eller flere antioxidanter på LDL-iltning er blevet evalueret i en række forsøg. I en gruppe rygere og ikke-rygere steg LDLs iltningsmodstand signifikant, og LDLs iltningshastighed gik signifikant ned efter tilskud af E-vitamin (1.000 I.E. pr. dag i syv dage). Man iagttog en lille, men statistisk signifikant forøgelse i LDLs iltningsmodstand hos rygere efter tilskud af betacaroten (20 mg pr. dag i to uger og derefter 40 mg pr. dag i 12 uger), men iltnings­tilbøjeligheden ved LDL var ikke afgørende forskellig i betacaroten-gruppen sammenlignet med placebogruppen. I et andet forsøg med rygere resulterede kombineret tilskud af C-vitamin, betacaroten, E-vitamin og selen i tre måneder i øget iltningsmodstand for LDL.

Indvirkningen af betacaroten, C-vitamin og E-vitamin til beskyttelse af LDL mod iltning blev vur­deret på en gruppe på 8 forsøgspersoner med let forhøjet blodfedtværdi. LDLs iltningstilbøjelighed blev ikke ændret i perioden med betacaroten-tilskud, men faldt 30-40 % ved tilføjelse af E-vitamin­tilskud. Tilskud af C-vitamin øgede ikke tilbøjeligheden yderligere. Tilskud af E-vitamin alene i en periode på fem måneder resulterede i en 50 % forøgelse i LDLs iltningstilbøjelighed.

Antioxidanter (fx selen) beskytter mod åreforkalkningLæs også
Antioxidanter og iltning af LDL-kolesterol
Tilskud af antioxidanter til dit hjerte
Antioxidanter – det bedste forsvar mod frie radikaler
For få antioxidanter giver øget risiko for hjertesygdom
Åreforkalkning efter transplantation modvirkes af C- og E-vitamin
E-vitamin – en stærk antioxidant med et imponerende virkespektrum
Proanthocyanidiner – en særlig gruppe af antioxidanter
Viden om og forskning i betacaroten
Frugt og grønt forbedrer antioxidantstatus
C-vitamin: Dosering for antioxidant-virkning
Selen – en væsentlig antioxidant

Kilder
Reaven PD, Herold DA, Barnett J, Edelman S. Effects of Vitamin E on Susceptibility of Low-Density Lipoprotein and Low-Density Lipoprotein Subfractions to Oxidation and on Protein Glycation in NIDDM. Diabetes Care 18:807-816, 1995.
Fuller CJ, Chandalia M, Gary A, Grundy SM, Jialal I. RRR-Alpha-Tocopheryl Acetate Supplementation at Pharmacologic Doses Decreases Low-Density Lipoprotein Oxidative Susceptibility but not Protein Glycation in Patients with Diabetes Mellitus. Am J Clin Nutr 63:753-759, 1996.
Fuller CJ, Grundy SM, Norkus EP, Jialal I. Effect of Ascorbate Supplementation on Low-Density Lipoprotein Oxidation in Smokers. Atherosclerosis 119:139-150, 1996.
Jialal I, Norkus EP, Cristol L, Grundy SM. Beta-Carotene Inhibits the Oxidative Modification of Low-Density Lipoprotein. Biochem. Biophys. Acta 1086:134-138, 1991.
Princen HM, van Poppel G, Vogelezang C, Buytenhek R, Kok FJ. Supplementation with Vitamin E but not Beta-Carotene in Vivo Protects Low-Density Lipoprotein from Lipid Peroxidation in Vitro. Effect of Cigarette Smoking. Arterioscler. Thromb. 212:554-562, 1992.
Nyyssonen K, Porkkala E, Salonen R, Korpela H, Salonen JT. Increase in Oxidation Resistance of Atherogenic Serum Lipoproteins Following Antioxidant Supplementation: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Eur. J. Clin. Nutr. 48:633-642, 1994.
Reaven PD, Khouw A, Beltz WF, Parthasarathy S, Witztum JL. Effect of Dietary Carotene. Atherio. Thromb. 13:590-600, 1993.