C-vitamin

C-vitamin: Hvad gør det ved fedtstofferne i kroppen?

Der er mere og mere belæg for, at en høj indtagelse af C-vitamin og/eller et højt plasmaniveau af C-vitamin er forbundet med reduceret dødelighed som følge af hjertesygdomme. C-vitamin

  • kan hjælpe med til at beskytte cirkulerende og membrane lipider ved direkte opsnapning af frie radikaler, der dannes i vandfasen, og derved forhindre deres angreb på lipidfasen.
  • har vist sig at beskytte lipider indirekte ved at spare eller regenerere de aktive former af E-vitamin.
  • har vist sig at være mere effektiv til forhindring af lipid peroxidering (iltning) end mange andre endogene antioxidanter i plasma og LDL, herunder E-vitamin.
  • i større doser er forbundet med en lavere risiko for aldersrelaterede lidelser som degenerative øjensygdom.

Den nuværende referenceindtag af C-vitamin er baseret på den mængde, der er nødvendig for at forhindre mangelsymptomer, samtidig med at den tillader tilstrækkelige reserver af C-vitamin. En stigning til 200-300 mg C-vitamin om dagen ved at spise mere frugt og grønsager er berettiget.

Læs også
C-vitamin – antifedt-vitaminet
C-vitamin hjælper hjertet
C-vitaminrig kost halverer dødeligheden som følge af hjertesygdom
C-vitamin og kolesterol
C-vitamin kan måske være et alternativ til statiner
C-vitamin kan måske forebygge knogletab hos ældre mænd
C-vitamin i kosten mindsker risikoen for leddegigt

Kilde
Sahyoun N. Vitamin C: What Do We Know and How Much Do We Need. Nutrition, 1997.