C-vitamin Knogleskørhed

C-vitamin og knogletab

Knogletab hos ældre kvinder kan forebygges ved hjælp af bl.a. C-vitamin. Det viser forskningsresultater.

Ved et forsøg med 775 kvinder i alderen 45-64 år fandt man frem til, at for hver 100 mg C-vitamin steg knogletætheden med 0,017 g/cm2.

Efter at have justeret for variabler var sammenhængen mellem C-vitamin og knogletætheden i lændehvirvlerne sammenlignelig med hoften, men ikke statistisk signifikant.

C-vitamin kan medvirke til at forebygge knogletabBlandt de kvinder, der indtog større mængder kalk, var der en statistisk signifikant sammenhæng mellem C-vitamin og knogletætheden i lændehvirvlerne. Disse data tyder på en positiv sammenhæng mellem C-vitamin og knogletæthed blandt kvinder efter overgangsalderen, som indtager mindst 500 mg kalk dagligt gennem kosten.

Læs også
C-vitamintilskud giver højere knoglemineraltæthed
C-vitamin – hvad skal jeg med det?
C-vitamin kan måske forebygge knogletab hos ældre mænd
Knogleskørhed – hvad er det, og hvad kan du gøre?
Calcium og D-vitamin mindsker knogletab
Multivitaminer giver ældre bedre knogler
Knogletab og aluminium hos for tidligt fødte børn
Frugt og grønt til knoglerne

Kilde
Hall SL, Greendale GA. The Relation of Dietary Vitamin C Intake to Bone Mineral Density: Results From the PEPI Study. Calcified Tissue International, 1998;63:183-189.