Sund kost og livsstil

Frugt og grønt til knoglerne

Britiske forskere har fundet flere beviser for, at der er en positiv sammenhæng mellem forbruget af frugt og grønt og knoglernes sundhedstilstand.

De har bemærket, at kostens indflydelse på knoglerne i det store og hele er ret upåagtet, fordi de fleste undersøgelser har fokuseret på kalktilskud. De har derfor gennemført en tværgående undersøgelse af 62 raske kvinder i alderen 45-55 år, hvor man målte knogletætheden, knoglegenoptagelsen og kostens sammensætning.

Indtog forsøgspersonerne mere magnesium, kalium og alkohol, kunne man iagttage en forøgelse af den samlede knoglemasse. Knogletætheden i lårbenshalsen var større hos kvinder, der havde spist store mængder frugt i deres barndom, end hos kvinder, som kun havde spist moderat eller næsten ingen frugt.

Læs også
Plantestoffers synergi gør frugt og grønt sundt
Ældre spiser for lidt frugt og grønt
Grønsagsspisere har stærke knogler
Forebyg knogleskørhed med frugt, grønt og mælkeprodukter
Grønsager bremser knogleskørhed
Frugt og grønt kan reducere risikoen for tidlig død
Knogleskørhed: Magnesium er et must
Frugt og grønt forbedrer antioxidantstatus

Kilde
New SA et al. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 71, No. 1, 142-151, Januar 2000.