Magnesium Sund kost og livsstil

Fibre og magnesium forebygger diabetes

En kost rig på fibre fra især morgenmadsproduk­ter samt magnesium er med til at nedsætte risikoen for at udvikle type II-diabetes, viser tysk forskning.

For at nå frem til det resultat har for­skerne gennem syv år fulgt 9.700 mænd og 15.365 kvin­der, der med jævne mellem­rum har udfyldt et spørgeskema til at kortlægge deres kostvaner. Og det viser sig, at de, der får flest fibre via morgenmadsprodukter som fx havregryn, har 27 % lavere risiko for at udvikle type II-diabetes i for­hold til de personer, der får færrest morgenmadsfibre.

Når det gælder magne­sium, har de, der får mest, 23 % lavere diabetesrisi­ko i forhold til dem, der får mindst.

Læs også
Magnesium og fibre kan reducere risikoen for diabetes
Magnesiumindtag, insulinniveau og risiko for diabetes type II
Magnesium – en vigtig faktor ved diabetes
Fibre – hvad er rigtigt og forkert?
Her finder du de gode fibre
Loppefrø – et alsidigt naturmiddel
Uopløselige fiberstoffer fra korn sænker blodsukkerniveauet
Husk også fibre til børnene

Kilde
Archives af InternaI Medicine 2007.