Magnesium Sund kost og livsstil

Fibre og magnesium forebygger diabetes

En kost rig på fibre fra især morgenmadsproduk­ter samt magnesium er med til at nedsætte risikoen for at udvikle type II-diabetes, viser tysk forskning.

For at nå frem til det resultat har for­skerne gennem syv år fulgt 9.700 mænd og 15.365 kvin­der, der med jævne mellem­rum har udfyldt et spørgeskema til at kortlægge deres kostvaner. Og det viser sig, at de, der får flest fibre via morgenmadsprodukter som fx havregryn, har 27 % lavere risiko for at udvikle type II-diabetes i for­hold til de personer, der får færrest morgenmadsfibre.

Når det gælder magne­sium, har de, der får mest, 23 % lavere diabetesrisi­ko i forhold til dem, der får mindst.

Fibre og magnesium kan medvirke til at forebygge diabetesLæs også
Magnesium og fibre kan reducere risikoen for diabetes
Magnesiumindtag, insulinniveau og risiko for diabetes type II
Magnesium – en vigtig faktor ved diabetes
Fibre – hvad er rigtigt og forkert?
Her finder du de gode fibre
Loppefrø – et alsidigt naturmiddel
Uopløselige fiberstoffer fra korn sænker blodsukkerniveauet
Husk også fibre til børnene

Kilde
Archives af InternaI Medicine 2007.