Magnesium

Forhøjet blodtryk og magnesium

To undersøgelser har sat fokus på forholdet mellem forhøjet blodtryk og indtaget af magnesium.

Forsøg 1

7.731 personer (4.190 kvinder og 3.541 mænd), der ikke led af forhøjet blodtryk ved forsøgets start, blev fulgt i seks år. Herved fandt man ud af, at risikoen for at få forhøjet blodtryk på tværs af stigende kvartiler af magnesiumindhold i serum var 1,0, 0,79, 0,85 og 0,70 for kvinder og 1,0, 0,87, 0,87 og 0,82 for mænd. Der var ingen sammenhæng mellem magnesiumindtag gennem kosten og tilfælde af forhøjet blodtryk.

Lavt magnesiumniveau kan være en mindre risikofaktor for udvikling af forhøjet blodtryk. Det skal bemærkes, at magnesiums rolle som kalk-antagonist kan spille en større rolle i den sygdomsmæssige udvikling af forhøjet blodtryk. Magnesium kæmper med kalk om bindingssteder i karrenes glatte muskelceller, hvilket resulterer i et øget intracellulært kalkniveau hos patienter med for lidt magnesium og karsammentrækninger. For lidt magnesium kan øge blodpladernes sammenklumpningsevne, reducere produktionen af prostacyklin og øge produktionen af thromboxane A2.

Magnesium har i forsøg vist sig at påvirke forhøjet blodtrykForsøg 2

Denne undersøgelse omfattede 60 patienter med forhøjet blodtryk i aldersgruppen 33-74 år. En del af disse patienter blev behandlet for deres problem, andre ikke. For alle gjaldt det, at det blodtryk, de fik målt hos deres læge, lå højere end 140/90 mmHg. Det randomiserede overkrydsningsforsøg varede otte uger, hvor forsøgspersonerne fik enten magnesiumtilskud eller placebo.

Resultaterne viste, at de, der fik 20 mmol/d magnesium-oxid (hvilket svarer til 480 mg af grundstoffet magnesium) i en dosis på 400 mg to gange dagligt havde et signifikant lavere blodtryk i den periode, hvor de fik magnesiumtilskuddet end i kontrolperioden, selvom forskellene var små. Blodets indhold af magnesium og udskillelsen af stoffet via urinen steg betydeligt med indtagelse af magnesiumtilskud.

Magnesium sænkede blodtrykket hos patienter med forhøjet blodtryk, og virkningen var størst hos de forsøgspersoner, der havde det højeste blodtryk.

Læs også
Magnesiumtilskud sænker blodtrykket
Magnesium kan mindske risikoen for at dø af hjertesygdom
Magnesium – det bedste til dig og dit hjerte
Magnesium og migræne
Styr dit blodtryk!
For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig?
Chili kan reducere forhøjet blodtryk
Arginin til et sundt hjerte, normalt blodtryk og et bedre sexliv

Kilder
Peacock JM et al. Relationship of Serum and Dietary Magnesium to Incident Hypertension: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study, Ann Epidemiol, 1999;9(3):159-165.
Kawano Y et al. Effects of Magnesium Supplementation in Hypertensive Patients, Hypertension, 1998;32:260-265.