Diabetes Magnesium

Magnesiumindtag, insulinniveau og risiko for diabetes type II

Et højere indtag af magnesium synes at kunne forbedre glukose- og insulinbalancen – men prospektive data vedrørende sammenhængen mellem magnesiumindtag og forekomst af diabetes type II er sparsomme.

Magnesium kan medvirke til at reducere risikoen for diabetes type IIForskningsdesign og metoder

I Women’s Health Study udfyldte 39.345 amerikanske kvinder i alderen 45 år og derover uden tidligere tilfælde af kredsløbssygdom, kræft eller diabetes type II et valideret, semi-kvantitativt kostspørgeskema i 1993. Derefter fulgte man kvinderne i gennemsnitligt seks år. Man anvendte Cox-modeller til at vurdere forskellige relative risici for diabetes type II på tværs af kvintiler af magnesiumindtag sammenlignet med laveste kvintil. I en undergruppe på 349 tilsyneladende raske kvinder fra forsøget målte man det fastende plasma-insulinniveau for at undersøge sammenhængen med magnesiumindtaget.

Resultater

I løbet af opfølgningsperiodens 222.523 person-år dokumenterede forskerne 918 bekræftede tilfælde af diabetes type II. Der var en signifikant omvendt proportional sammenhæng mellem magnesiumindtag og risikoen for diabetes type II. Denne sammenhæng var uafhængig af alder og BMI (P for tendens = 0007). Efter justering for fysisk aktivitet, alkoholindtag, rygevaner, familiemedlemmer med diabetes og samlet kalorieindtag lå den justerede relative risiko for diabetes fra laveste til højeste kvintil af magnesium-indtag på 1,0, 1,06, 0,81, 0,86 og 0,89 (P for tendens = 0,05). Blandt kvinder med et BMI på over 25 mg/m2 var den omvendte tendens signifikant: 1,0, 0,96, 0,76, 0,84 og 0,78 (P for tendens = 0,02). Det gennemsnitlige geometriske insulinniveau for overvægtige kvinder i den laveste kvartil af magnesium-indtag var 53,5 sammenlignet med 41,5 pmol/l blandt dem i den højeste kvartil (P for tendens = 0,03).

Konklusioner

Disse resultater understøtter teorien om, at et højere indtag af magnesium virker beskyttende i forhold til at reducere risikoen for diabetes type II, særligt hos overvægtige kvinder.

Læs også
Hvorfor får flere type II-diabetes?
Magnesium – en vigtig faktor ved diabetes
Magnesium og krom modvirker insulinresistens og diabetes
Magnesium og fibre kan reducere risikoen for diabetes
Vitaminer og mineraler kan sænke blodtrykket hos diabetikere
Mere omega-3 i blodet reducerer risikoen for diabetes
Alfalinolensyre mindsker risikoen for type II-diabetes
Magnesium gavner mere, end du måske går og tror

Kilde
Song Y, Manson JE, Buring JE, Liu S. Dietary magnesium intake in relation to plasma insulin levels and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care, januar 2004;27(1):59-65. Division of Preventive Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard medical School, Boston, Massachusetts 02215, USA.