Diabetes Jern

For meget jern synes at øge kvinders risiko for diabetes type II

Raske kvinders risiko for at udvikle diabetes type II synes at kunne øges af for meget jern i kroppen – uden sammenhæng i øvrigt med andre kendte risikofaktorer, siger eksperter til Journal of the American Medical Association.

Undersøgelsen målte jernindholdet i blodprøver fra 1.414 kvinder, der deltog i en undersøgelse af sygeplejerskers generelle helbredstilstand. Man fandt frem til, at et øget jernindhold øgede risikoen for diabetes type II. Blandt de kvinder, der havde det højeste jernindhold i blodet, var risikoen ca. 3 gange så høj som hos de kvinder, der havde et lavt jernindhold.

Diabetes type II er et velkendt tegn på hæmokromatose, en sygdom, der skyldes for meget jern, men man har ikke tidligere kunne påvise, at et jernoverskud også kunne være med til at forudsige sandsynligheden for, at raske personer ville udvikle diabetes type II. Sammenhængen mellem jernniveau og diabetesrisiko var også til stede, selv om man justerede for andre, kendte risikofaktorer som fx genetisk disposition og kalorieindtag.

Det skal dog bemærkes, at ifølge ernæringseksperterne er disse risici langt mindre set i forhold til den risiko, man løber ved at mangle jern, som er et livsnødvendigt næringsstof, hvis man ønsker at bevare sit gode helbred.

For meget jern synes at øge kvinders risiko for diabetes type IILæs også
Jern: Derfor er det så vigtigt
Kvinder har brug for jerntilskud
Jern: Vær opmærksom på mangelsymptomer!
Magnesiumindtag, insulinniveau og risiko for diabetes type II
Calcium og magnesium og risikoen for diabetes type II
Kvinder med diabetes har forøget risiko for hjertesygdom