Diabetes Godt at vide

Statiner og risiko for diabetes

Forsøg med statinbehandling til reduktion af risikoen for at udvikle diabetes har vist varierende resultater. Formålet med den her omtalte metaanalyse af offentliggjorte og ikke-offentliggjorte data var at belyse en mulig forbindelse mellem brugen af statiner og udviklingen af diabetes.

På basis af forsøg fra Medline, Embase og Cochrane Central Register of Controlled Trials fra 1994 til 2009 identificerede forskerne 13 forsøg med i alt 91.140 patienter. Alle forsøg var randomiserede og kontrollerede, og alle havde en varighed af mere end et år.

Konklusionen på metaanalysen var, at statinbehandling giver en let øget risiko for udvikling af diabetes, men den absolutte risiko er lav, og det samme gælder risikoen i forhold til reduktionen i antallet af tilfælde af sygdomme i hjertets kranspulsårer. Kliniske forholdsregler for patienter med moderat til høj kredsløbsrisiko eller eksisterende kredsløbssygdom bør ikke ændres.

Læs også
Statiner næsten fordobler din risiko for diabetes
Statiner og muskelsmerter
Statiner påvirker leveren negativt
Statiner kan give nerveskader
Policosanol Complex – et alternativ til statiner
Policosanol Complex kan sænke kolesteroltallet

Kilde
Sattar N et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet, 27. februar 2010;375(9716):735-42, doi: 10.1016/80140-6736(09)61965-6. Offentliggjort online 16. februar 2010. British Heart Foundation Glasgow Cardiovascular Research Centre, University of Glasgow.