Godt at vide

Et liv uden venner kan være livsfarligt

Ensomhed giver skrammer i livskvaliteten og øger tilmed risikoen for livstruende sygdomme. Palle alene i verden er mere udsat for at få infektioner, ligesom kræft og hjertesygdomme også ser ud til at ramme ensomme mennesker hyppigere end folk, der oplever fortrolighed med andre mennesker.

Ensomhed er sågar lige så farligt for helbredet som cigaretrygning. Rent statistisk viser det sig nemlig, at mennesker, som er udpræget ensomme, har en lige så høj risiko for tidlig død som de, der ryger 20-30 cigaretter om dagen.

Forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem ensomhed, forringet helbred og kortere levealder. En person bliver måske ikke ligefrem syg, fordi han eller hun er ensom, men ensomheden bidrager til en øget sårbarhed og sygelighed, siger professor ved Aarhus Universitet, cand. psyk. og dr. med. Bobby Zachariae. “Har vi fortrolige venskaber, er vi nemlig bedre i stand til at håndtere vedvarende stress på en måde, så det ikke går ud over vores fysiske helbred. Kan man tale med en god ven om sine problemer, opnår man en beskyttende effekt mod sygdomme. Der er ingen tvivl om den sammenhæng. Nære venner kan bruges som en slags stødpude mod stress, der ellers ville slække vores immunforsvar”, siger Bobby Zachariae.

Således har det vist sig, at ensomme mænd er mere udsat for hjertelidelser end mænd, der har gode venner. Og det er mændenes temperament, der muligvis er den bagvedliggende synder, fortæller lektor i psykologi ved Aarhus Universitet, Thomas Nielsen.

“Man har hidtil troet, at særligt ambitiøse og konkurrencemindede mænd var i farezonen, men den nyeste forskning har afsløret, at det er mændenes vredladenhed, der er den giftige faktor. De ensomme mænd er blevet ensomme, fordi de ofte bliver vrede, og ensomheden fører til øget risiko for at blive syg,” siger han.

På Aarhus Universitetshospital har man kortlagt forskelle i unges og ældres venskaber og betydningen af venskaberne for vores trivsel og immunforsvarets funktion. Over 500 danskere mellem 20 og 85 år deltog i undersøgelsen, der er baseret på et spørgeskema samt aflæggelse af en blodprøve, der bl.a. viser, hvor gode cellerne er til at slå bakterier, virus og kræftceller ihjel. Resultaterne bekræfter, at både unge og ældre er mere tilfredse med livet, er mindre deprimerede og mindre stressede, jo mere følelsesmæssig støtte de oplever at få fra andre.

Læs også
Gode venner forlænger livet
Smil, le, vær glad – og lev 15 år længere!
Kulturelle aktiviteter kan forbedre helbredet og bekæmpe depression
Psykologer sætter lykken på formel
9 tips til at puste nyt liv i vennekredsen
Gør noget proaktivt for at bevare et godt helbred
Naturterapi: Boost dit helbred med kræfter fra naturen