Godt at vide

Lægefejl: 16 tips til at undgå dem

Det er dit eget ansvar og din egen opgave at sørge for, at du får den bedste lægehjælp – og dermed også undgå, at der sker lægefejl.

Som voksent menneske kan du ikke overlade dette ansvar hverken til din læge eller til en af dine nærmeste. De vil ganske vist uden tvivl kun dit bedste, men du er og bliver den bedste til at bedømme, hvordan du oplever den behandling, du får. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), som hører under de amerikanske sundhedsmyndigheder, giver en række tips til, hvordan du sikrer dig, at du får den bedste hjælp.

Det kan du gøre

Det allervigtigste, du kan gøre for at undgå lægfejl og dårlig behandling, er at være aktivt involveret i dit eget helbred. Forskning viser, at patienter, som involverer sig i og interesserer sig for deres behandling – og deres helbred i det hele taget – opnår bedre resultater.

 1. Spørg, hvis der er noget, du vil vide, eller noget, du er i tvivl om, med hensyn til din sygdom eller din behandling.
 2. Sørg for, at én og kun én person er “tovholder” på dit behandlingsforløb. Det kunne fx være din praktiserende læge. Det er specielt vigtigt, hvis du lider af forskellige sygdomme eller er indlagt på hospitalet.
 3. Sørg for, at alle de, der på den ene eller den anden måde skal behandle dig, har alle vigtige oplysninger om dit helbred.
  • Fortæl altid om al den medicin, du tager – også håndkøbsmedicinen, vitaminerne og urtepræparaterne.
  • Fortæl altid om evt. allergier eller reaktioner på medicin og andre stoffer.
 4. Bed evt. et familiemedlem eller en ven om at ledsage dig og tale for dig – for at sikre, at der bliver gjort det nødvendige og til at “råbe op”, hvis du ikke selv er i stand til det.
 5. Husk på, at “mere” ikke altid er lig med “bedre”. Find ud af, hvorfor en bestemt prøve skal tages, eller en behandling skal gennemføres, og hvordan den kan hjælpe dig. Det kan være, at du måske har det bedre uden. Anvender du mere end et lægemiddel, er det tvivlsomt, at der er gjort forsøg med virkning/bivirkning, så være ekstra opmærksom på, hvad der sker i din krop.
 6. Hvis du får taget en eller anden form for prøve, så lad være med at gå ud fra, at intet nyt er godt nyt. Bed altid din læge om at få resultatet af en prøve – uanset om det er et godt eller dårligt resultat.
 7. Find ud af så meget som muligt om den sygdom, du lider af, og den behandling, du skal have. Spørg din praktiserende læge eller andre pålidelige kilder.
 8. Bed om letforståelig information om de præparater, du skal tage – både hos lægen og på apoteket:
  1. Hvad virker præparatet mod?
  2. Hvor længe skal jeg tage det og hvordan?
  3. Hvilke bivirkninger kan jeg forvente? Og hvad skal jeg gøre, hvis de opstår?
  4. Er det i orden at tage dette præparat sammen med andre former for medicin eller kosttilskud?
  5. Er der visse fødevarer eller drikkevarer, jeg skal undgå, mens jeg tager præparatet? Og er der noget, jeg ikke må foretage mig?
 9. Når du henter medicinen på apoteket, så spørg til angivelserne på etiketten – den kan nemlig være svær at forstå. Spørg fx om “fire daglige doser” betyder én dosis hver sjette time døgnet rundt, eller bare fire doser i løbet af dagtimerne.
 10. Spørg på apoteket, hvordan du bedst afmåler flydende medicin. Mange bruger en almindelig spiseske, som rent faktisk ikke indeholder en spiseskefuld væske.
 11. Bed om skriftlig information om de bivirkninger, der kan forekomme ved medicinen. Hvis du ved, hvad der kan ske, er du bedre forberedt, hvis det sker.
 12. Hvis du har mulighed for det, så vælg et hospital, der foretager mange operationer af den type, du skal have.
 13. Hvis du er indlagt på hospitalet, kan du overveje at spørge de læger og sygeplejersker, du kommer i kontakt med, om de har vasket hænder. Håndvask er en vigtig forholdsregel, hvis man vil undgå spredning af infektioner på hospitaler. Det bliver dog ikke gjort hverken ofte eller grundigt nok.
 14. Hvis du skal opereres, så sørg for, at både du, din praktiserende læge og kirurgen er fuldstændigt enige om, hvad der skal gøres.
 15. Når du bliver udskrevet fra hospitalet, så bed lægen om at forklare den behandlingsplan, du skal følge hjemme.

Læs også
Et godt lægebesøg – hvad er det?
Sundhedsvæsenet begår de samme fejl igen og igen
Patienterne forbereder sig – men siger det ikke til lægen
Naturmedicin og alternativ behandling som supplement til sundhedsvæsnet
Medicinalindustrien manipulerer med lægerne
Lægerne må lære af de alternative behandlere