Godt at vide

Har du mere end én diagnose?

Vi lever længere og længere – og dermed er der også en øget risiko for, at vi får flere og flere problemer med helbredet og dermed mere end én diagnose. Og ældre skal gøre sig klart, at der kan komme et tidspunkt, hvor livet byder på flere diagnoser på en gang.

Over halvdelen af alle voksne over 65 har tre eller flere helbredsmæssige problemer, fx hjertesygdom, diabetes, kræft eller leddegigt. Og det kan være en besværlig affære at finde den mest hensigtsmæssige behandling, når der er flere sygdomme i spil. Fx kan den medicin, lægen normalt ordinerer for én sygdom, gøre en anden sygdom værre. Derfor kræver det et godt samarbejde mellem både læge/behandler og patienten selv. Hvad skal du som patient være opmærksom på?

Få så meget information om behandlingsmuligheder som muligt

Sørg for at samarbejde med lægen, så du får mest muligt at vide om dine behandlingsmuligheder – og tag aktivt del i beslutningen. En af de ting, du skal være opmærksom på, er, at nogle behandlingsformer tager længere tid end andre om at vise resultater.

Du kan også vælge at involvere andre i dine beslutninger, fx din ægtefælle, familiemedlemmer eller venner. Hold kontakten med lægen og giv straks besked, hvis du har spørgsmål, ønsker at stoppe behandlingen eller vil prøve en ny form.

Beslut dig for, hvad der er vigtigt for dig. Måske vil du gerne være uafhængig af hjælp så længe som muligt. Det kan betyde, at du vælger en behandlingsform med færre bivirkninger – men som måske ikke forlænger dit liv så meget som andre former. Dette er blot ét eksempel – spørg lægen, hvordan de forskellige former kan påvirke de aspekter af dit liv, du prioriterer højest, fx uafhængighed, stamina eller smerter.

Stil spørgsmål om ”trade-offs” mellem fordele og risici ved forskellige behandlingsformer

De fleste medicinske og andre behandlingsformer har både fordele og ulemper. Tal med lægen om fordelene og de risici, du løber ved at vælge behandlingen, fx handicaps, andre sygdomme og reduceret livskvalitet. Når du har overblik over alle plusser og minusser, kan du bedre tage en beslutning om, hvad der er bedst for dig.

Giv straks besked, hvis behandlingen ikke virker eller giver problemer

Der findes ikke mange forskningsresultater, der viser, hvordan ældre med komplekse helbredsproblemer reagerer på behandling. Derfor kan det være svært for din læge at forudsige, nøjagtigt hvordan en specifik behandling virker på netop dig. Og derfor er det meget vigtigt for både dig og lægen, at du med det samme giver besked, hvis behandlingen ikke virker, eller du oplever bivirkninger.

Forsøg har vist, at jo mere kompliceret en behandlingsplan er, desto oftere giver patienterne op. Fortæl din læge, hvis behandlingen er for kompliceret, eller du har besvær med at følge den. Og sørg for, at du forstår alle instruktioner, inden du går ud af lægens konsultationsværelse.

Udnyt de behandlingsformer, der har få eller ingen bivirkninger

Lægen bør prioritere de vigtigste og mest effektive behandlingsformer. Din behandlingsplan bør passe til dine behov og præferencer og samtidig give dig størst udbytte med færrest bivirkninger. Bl.a. skal lægen fortælle dig om ikke-medicinske behandlingsmuligheder, så du undgår potentielt farlige interaktioner mellem forskellige lægemidler og andre potentielle bivirkninger. Spørg lægen, om der findes ikke-medicinske muligheder for dine symptomer – eller blot nogle af dem.

Har du mere end én diagnose?Læs også
Multisyge er en overset patientgruppe
Komorbiditet
Lov om Patienters Retsstilling – de vigtigste punkter
Har du god kontakt til din krop?
Patienterne forbereder sig – men siger det ikke til lægen
Et godt lægebesøg – hvad er det?
Boragoolie hjælper alvorligt syge patienter
Calcium kan nedsætte optagelsen af stofskiftehormon
Ældre kvinder kan måske undgå strålebehandling

Kilde
AGS Health in Aging Foundation, 2017