Folkesundhed

Har du god kontakt til din krop?

Denne test viser, hvor god kontakt du har til dig selv. Den viser også, hvordan du kan lære dine tanker og følelser bedre at kende. For kun hvis man har føling med sig selv, kan man komme ind på livet af andre.

Vejledning

Læs vejledningen til hver enkelt øvelse grundigt igennem, inden du udfører øvelsen, så du er sikker på, hvad den går ud på. Du får ikke noget ud af at gætte dig til noget. Det, du oplever, kom­mer altid fra dig selv. Du kan til enhver tid afbryde en øvelse, men tænk på, at du dermed også bry­der kontak­ten til din oplevelse af nuet. Efter hver øvelse er der fem udsagn – vælg det, du synes passer bedst.

Øvelse 1

Sæt dig i afslappet stilling på en stol. Luk øjnene, og træk vejret så dybt som muligt 3-4 gange. Træk derefter vejret normalt igen. Læg nu mærke til, hvilke kropsfornemmelser du har. Registrér fornemmelserne uden at sige noget højt. Fx “Jeg kan mærke, at det kribler i min hånd”. Eller: “Nu kan jeg mærke, at det begynder at trække i min kind”. Eller: “Nu kan jeg mærke et tryk i mave­regionen”. Begynd hver sætning med “Nu kan jeg mærke…”

a) Jeg har haft intensive følelser, fornemmelser og oplevelser.

b) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg har glemt hvilke.

c) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg forstår ikke hvorfor.

d) Øvelsen er kedelig.

e) Øvelsen er irriterende.

Øvelse 2

Ret din opmærksomhed om din krop. Når du mærker en bevægelse, en spænding eller et ubehag, så opfat fornemmelsen som en aktivitet, der er i gang: Stød, spænding, fastholdelse osv. Overdriv akti­viteten lidt, og oplev den mere bevidst. Når du spænder i skuldrene, forstærker du spændingen, og læg nu mærke til, hvilke muskler der er involveret, og hvordan de føles. Nu overtager du ansvaret for denne muskelaktivitet og følger af den, fx “Jeg spænder i nakken og får det dermed til at gø­re ondt”. Eller: “Jeg holder armen strakt og bliver derved helt stiv i kroppen”.

a) Jeg har haft intensive følelser, fornemmelser og oplevelser.

b) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg har glemt hvilke.

c) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg forstår ikke hvorfor.

d) Øvelsen er kedelig.

e) Øvelsen er irriterende.

Øvelse 3

Ret din opmærksomhed mod et eller andet omkring dig og derefter på en eller anden følelse i krop­pen. Lad din opmærksomhed svinge som et pendul mellem det indre og det ydre. Forsøg derefter at betragte iagttagelsen af den indre proces som et “svar” på det ydre indtryk. Ret blikket mod noget ydre, og føj til, hvad du oplever af indre reaktion, fx “Jeg ser en stor, rund lampe, og mit svar er en spænding i armen”. Brug hver gang formuleringen “…og mit svar er…”

a) Jeg har haft intensive følelser, fornemmelser og oplevelser.

b) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg har glemt hvilke.

c) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg forstår ikke hvorfor.

d) Øvelsen er kedelig.

e) Øvelsen er irriterende.

Øvelse 4

Træk vejret dybt, og sig lyden “omm” – så længe, at du kan mærke, at du ikke har mere luft tilbage. Gentag øvelsen 5-6 gange (pausen mellem gentagelserne må ikke vare længere, end det tager dig at trække vejret dybt igen).

a) Jeg har haft intensive følelser, fornemmelser og oplevelser.

b) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg har glemt hvilke.

c) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg forstår ikke hvorfor.

d) Øvelsen er kedelig.

e) Øvelsen er irriterende.

Øvelse 5

Forsøg nu at koncentrere dig 100 % om dit åndedræt. Så snart du mærker, at din opmærksomhed gli­der over på tanker og billeder, forstærker du opmærksomheden på den kropslige fornemmelse af dit åndedræt. Men du skal ikke kæmpe – flyt simpelthen opmærksomheden tilbage til åndedrættet, hver gang du kan mærke, at tanker og ideer tager overhånd.

a) Jeg har haft intensive følelser, fornemmelser og oplevelser.

b) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg har glemt hvilke.

c) Jeg har haft følelser, fornemmelser og oplevelser, men jeg forstår ikke hvorfor.

d) Øvelsen er kedelig.

e) Øvelsen er irriterende.

Pointberegning

Du får:

  • 5 points for hvert a)-svar
  • 4 points for hvert b)-svar
  • 3 points for hvert c)-svar
  • 2 points for hvert d)-svar
  • 1 point for hvert e)-svar

Testresultat

10 points eller derunder

Du har ikke nogen særligt god kontakt til dig selv og din krop. Dit point-antal afslører, at du har fundet øvelserne kedelige eller irriterende – følelser, du ikke har erkendt som sådan, eller som du ikke vil identificeres med. Det er ikke dig, der keder dig eller føler dig irri­teret – det er øvelsen, der er kedelig eller irriterende. Der er stor forskel på at sige “Jeg er irriteret”, eller om man siger, at en genstand, oplevelse eller person er irriterende. Dermed lægger man følel­sen uden for sig selv – og skubber ansvaret for sin egen oplevelse af omverdenen over på andre.

11-19 points

Har du dette resultat og mindst 3 gange svaret a, b eller c, er din kontakt til din krop og dig selv gennemsnitlig. I det store og hele mangler du evnen til at samle erfaringer fra oplevel­ser. Du opfatter ikke dine oplevelser som vigtige nok til, at du kan huske dem. Hvis du har mindre end tre a-, b- eller c-svar, er din kontakt til dig selv hæmmet. Læs under 10 points eller derunder.

20 points eller derover

Du har en meget god kontakt til din krop og dermed også til dig selv. Du er bevidst om dine følelser og fornemmelser og er i harmoni med, hvad der sker inden i dig. Du kan sagtens skelne mellem behov og ønsker, og du er i stand til at fastslå, hvad der gør dig glad eller nedtrykt. Du tager ansvar for dine følelser – og dermed udvider du dit spillerum.

Læs også
Mennesket – en fantastisk skabning
Kropsalder og evig ungdom
10 faktorer, der booster dit immunforsvar
Yin, yang og plus/minus-balancen
Tungen viser, om du er syg
Stress-A – hvem har ikke brug for det?
Hvor kreativ er du?

Kilde
Vital-Building
2006