Folkesundhed

Alkohol i blodet lammer hjernens synscenter

Alkohol i blodet hæmmer aktiveringen af synscentret i hjernen. Det har læger fra UniversitätsKlinik Essen nu konstateret på baggrund af film med alkoholpåvirkede forsøgsdeltagere optaget med en MRT-scanner.

De 12 forsøgsdeltagere gennemførte synstesten i ædru tilstand og med hhv. 0,5 og 1,1 promille i blodet. Billederne viste, at aktiviteten i synscentret faldt med tiltagende beruselse. Ved 0,5 promille var virkningen næsten ikke mærkbar, men ved 1,1 promille var den udpræget.

”Det område af syns­centret, som skal opfange signaler fra synsnerven, fungerer stadig, selvom man er beruset,” forkla­rer Elke Gizewski, overlæge ved Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. ”Men de nabocentre, som skal bearbejde signalerne, var ikke eller næsten ikke længere aktive”. Disse cen­tre har med stedssans og reaktionstid at gøre. De nye opdagelser forklarer formentlig også den ind­skrænkning af synsfeltet, der går under navnet tunnelsyn, og som ofte opstår efter indtagelse af stærk alkohol. Det indskrænker synsfeltet, og på denne måde kommer man i livsfare, når man kører med promiller i blodet.

Læs også
Sådan virker alkohol på kroppen
Fra ædru til bevidstløs
Alkohol og forhøjet blodtryk
Alkohol i moderate mængder er livsforlængende
Alkohol i små mængder reducerer forkalkning
Druesaft er bedre end rødvin
Vores sundhedsvaner ændrer sig med alderen