Demens-sygdomme Stress, angst og depression

Benzodiazepiner øger risikoen for Alzheimers

Benzodiazepiner, der bruges mod angst og søvnbesvær, øger risikoen for Alzheimers med mere end 50 %.

De første symptomer begynder omkring fem år efter starten med  benzodiazepiner, og virkningen er større hos dem, der tager benzodiazepiner dagligt. Forskere fra universitetet i Bordeaux siger, at der er en direkte sammenhæng, og at deres studier svarer til andre studier af sammenhængen. De baserer deres fund på et studie af 1.796 mennesker i alderen fra 66 og opefter, som for nylig fik konstateret Alzheimers. De blev sammenlignet med 7.184 mennesker i samme alder, som var raske.

Kilde
British Medical Journal, 2014;349: g5205.