Stress, angst og depression

Curcumin modvirker celleskader forårsaget af kronisk stress

De fleste føler uro i kroppen, når de er stressede, men det er ingenting mod de skader, stress forårsager på vores hjerneceller. Stressfremkaldte ændringer i hjernen kan ofte føre til angst eller depression – eller det, der er endnu værre.

Hvad er curcumin?

Curcumin, et polyfenolstof, som udvindes af krydderiet gurkemeje, kan modvirke de skadelige ændringer i hjernen, som kronisk stress fremkalder. Curcumin stimulerer desuden dannelsen af nye hjerneceller og deres forbindelser – to processer, som kan forebygge eller mindske symptomer på depression.

Curcumin har været brugt i næsten 4.000 år til at behandle eller forebygge forskellige sygdomme. Nye forsøg viser, at stoffet kan medvirke til at beskytte det mentale helbred ved at lindre stressfremkaldt angst og depression.

At kontrollere stress på celleniveau

Forskerne har indset, at ”følelsesmæssig” eller ”mental” stress har en negativ indvirkning på kroppen – ikke blot på vores fornemmelse af velvære. Og en række forsøg viser, at der er et tæt forhold mellem mental stress og fysiske skadevirkninger.

Man har gennemført dyreforsøg, hvor man efterligner de former for kronisk, uforudsigelig stress, vi mennesker oplever i vores dagligdag. Disse forsøg viser, at stress giver fysiske ændringer i kroppen, fx en forøgelse af binyrernes størrelse og vægt – særligt de dele, der producerer stresshormonet cortisol. Forøgelser i cortisolniveauet kan have en skadelig virkning på langt sigt, fx den bugfedme, mange stressede mennesker oplever. På celleniveau hæmmer stress vores naturlige antioxidantsystem, fremmer oxidative skader og skader de energiproducerende strukturer inde i mitokondrierne, hvor celleenergien styres.

De stresspåførte forsøgsdyr præsterede dårligere, deres hukommelse led skade, og deres kognitive evner blev påvirket negativt – præcis på samme måde som hos mennesker, der oplever stress. Kronisk, uforudsigelig stress havde en negativ indvirkning på produktionen af hjernebeskyttende stoffer. Dette kan være forklaringen på de ændringer i mental adfærd, man ser hos mennesker i stressede situationer.

Forsøg viser, at curcumin modvirker disse skadelige ændringer i kroppens fysiske systemer. Ved oral indgivelse til rotter har curcumin vist sig at kunne genoprette cortisolbalancen og den normale funktion i binyrerne og normalisere dyrenes adfærd. Hos mus er curcumin i stand til at forbedre både den oxidative og den energibegrænsende virkning af stress, samtidig med, at stoffet genopretter normal adfærd. Forsøg har vist, at curcumin kan forebygge hjernecellers død og fremme nye hjernecelleforbindelser, som bliver beskadiget af kronisk stress.

Ved at beskytte cellestrukturerne mod fysiske skader kan curcumin medvirke til at mildne langtidsvirkningen af stress, fx kronisk angst og depression.

Curcumin påvirker angst

Dyreforsøg med stressfremkaldt angst har vist, at orale tilskud af curcumin i signifikant grad kan forebygge angstpræget adfærd og forbedre mobiliteten – tilstande, som udløses af akutte stressfaktorer som fx søvnløshed.

Der findes endnu flere forsøg med de antidepressive virkninger af curcumin. Dyremodeller af depression er blevet udviklet til at teste nye præparater, der retter sig mod én lidelse. Men disse modeller har vist sig også at være nyttige til at udforske naturmidler.

Curcumin har vist sig at have en gavnlig indvirkning på de adfærdsmæssige, biokemiske og neurokemiske virkninger af depression i dyremodeller. Stoffet kan normalisere depressiv adfærd, fx følelsen af hjælpeløshed, øge tilstedeværelsen af humørrelaterede neurotransmittere som dopamin og serotonin og hæmme de enzymer, der nedbryder dem.

Mennesker, der lider af stressfremkaldt depression, har et lavere kropsindhold af biokemiske stoffer, som beskytter eller fremmer en normal aktivitet i hjernecellerne. Curcumin synes at kunne øge produktionen af disse beskyttende biokemiske stoffer. Faktisk er curcumin så stærk mod stressfremkaldt angst og depression, at det kan være muligt at reducere dosis af lægeordinerede antidepressive midler.

Kliniske forsøg på mennesker blåstempler curcumins stressreducerende virkning

Et stigende antal kliniske forsøg på mennesker udvider og blåstempler de resultater, man har opnået i dyreforsøgene. I ét sådant forsøg med raske midaldrende, der fik et curcumin-præparat, der var fremstillet, så optagelsen af stoffet var øget, påviste man en lang række sundhedsfremmende virkninger, bl.a. en reduktion i amylase-niveauet i spyttet (en markør for akut stress), øget nedbrydning af frie radikaler og en mindskelse af blodmarkører for hjernenedbrydning – alt sammen virkninger, der menes at bremse den negative indvirkning af stress på hjernen.

Arbejdsrelateret stress kan være ekstremt skadeligt for helbredet. Et forsøg offentliggjort i 2016 påviste curcumins virkning specifikt hos mennesker, der led af angst og udmattethed fremkaldt af arbejdsrelateret stress. I forsøget blev 60 voksne med arbejdsrelaterede stresslidelser inddelt tilfældigt i grupper, der fik enten curcumin med øget optagelse, standard-curcumin eller placebo (alt sammen 500 mg to gange dagligt) i 30 dage. Sammenlignet med de to andre grupper oplevede de, der fik curcumin med øget optagelse, en signifikant forbedring i livskvalitet og mindre stress, angst og udmattethed. Disse forbedringer stemte overens med færre beviser på oxidative skader.

Et andet forsøg fokuserede på angst hos svært overvægtige, der var i risiko for både angst og depression. Forsøgsdeltagerne tog curcumin (1.000 mg pr. dag) eller placebo. Efter 30 dage oplevede curcumingruppen en signifikant reduktion i angstscoren.

Fakta om depression og angst

Alvorlig depression – en lidelse, man engang betragtede som en ”karakterbrist” – anerkendes nu som en invaliderende psykisk lidelse. Halvdelen af dem, der diagnosticeres med depression, har også en angstdiagnose, hvilket yderligere forringer deres evner til at fungere i samfundet. Generaliseret angst (GAD) rammer 1-3 % af befolkningen, heraf dobbelt så mange kvinder som mænd. De øvrige angstlidelser (socialfobi, panikangst, PTSD, OCD mv.) er knap så fremherskende, men dog også generelt stigende.

Medicinsk intervention er blevet den primære behandling af både depression og angst, og lægemiddelgiganterne kappes om at tjene på nye præparater. Men disse præparater har en lang række bivirkninger og interaktioner med anden medicin og endog med fødevarer, og dermed er de ikke særligt attraktive til lang tids brug. Men endnu værre er det, at ca. 30 % af patienterne overhovedet ikke reagerer på den medicinske behandling, mens de resterende 70 % kun reagerer delvis.

Dette hul i den konventionelle medicin har åbnet døren for naturlige alternativer til disse skadelige og ofte ineffektive midler. Curcumin har vist sig at give en bemærkelsesværdig lindring af stress, angst og depression ved laboratorieforsøg.

Curcumins antidepressive virkning

Oxidativ stress i hjernen kan føre til kronisk betændelse – og senere til cellulær dysfunktion og død. Disse processer kan manifestere sig som symptomer på depression.

Curcumins betændelseshæmmende egenskaber gør stoffet til et nyttigt, naturligt antidepressivt middel. Og i modsætning til almindelige antidepressive midler har det ingen kendte større bivirkninger.

I et forsøg viste 500 mg curcumin to gange dagligt sig at være signifikant mere effektivt end placebo til at mindske symptomer på depression (søvnforstyrrelser, træthed, en følelse af ikke at være noget værd, koncentrationsbesvær, vægtændringer, tanker om død eller selvmord, irritabilitet, manglende interesse, nervøsitet) hos voksne med alvorlig depression. Dette forsøg viste, at curcumin var mest effektivt hos personer med såkaldt atypisk depression, en form for depression, hvor positive oplevelser kan løfte humøret.

I 2020 offentliggjorde en gruppe forskere et forsøg, der undersøgte curcumins virkning på kognitive evner og humør hos raske ældre. Man gav de ældre deltagere (60-85 år) curcumin med øget optagelse (400 mg pr. dag). Man fokuserede på både akut behandling (dvs. én dosis) og kronisk behandling (behandling over en periode) med curcumin vs. placebo. En time efter indgivelse af en enkelt dosis klarede curcumingruppen sig bedre i tests, der krævede vedvarende koncentration og arbejdshukommelse – funktioner, der ofte er nedsatte, når man lider af depression. Vedvarende behandling med curcumin i fire uger forbedrede også resultaterne af tests af arbejdshukommelse og humør (generel træthed, ro, tilfredshed og udmattelse forårsaget af mentalt stress). Og når forsøgsdeltagerne fik en enkelt akut dosis i løbet af den kroniske behandlingsperiode, førte det til yderligere forbedringer i opmærksomhed og tilfredshed.

En metaanalyse af curcumin og depression, der vurderede de sammenstillede resultater af seks tidligere, mindre forsøg, viste, at curcumintilskud – særligt præparater med øget optagelse – var signifikant bedre end placebo til at behandle alvorlige depressioner. Desuden viste metaanalysen, at virkningen er størst, når den gives i en længere periode, i højere doser og særligt til midaldrende.

Curcumin modvirker celleskader forårsaget af kronisk stress

Curcumin øger virkningen af lægeordineret medicin

Curcumin modvirker celleskader forårsaget af kronisk stressAdskillige forsøg har vist, at indtagelse af curcumin sammen med lægeordineret medicin kan føre til en betydelig forbedring af depression og angst i forhold til lægeordinerede midler alene. Dette er et vigtigt forskningsområde i lyset af de skader, den konventionelle medicin kan påføre på både kort og langt sigt – og når man tager deres begrænsede effekt i forhold til at lindre symptomerne i betragtning.

I et forsøg fulgte forskerne en gruppe patienter med alvorlige depressive lidelser. Patienterne fik standard antidepressiva, og i seks uger fortsatte patienterne med enten at tage standardbehandlingen alene eller sammen med curcumin med øget optagelse (1.000 mg pr. dag). Begge grupper oplevede en lindring af depressionen efter forsøgets afslutning. Men den gruppe, der fik antidepressive midler plus curcumin, udviste signifikant større forbedringer i test af angst og depression samt målinger af kognitive og fysiske symptomer.

Et andet forsøg vurderede depressive mænd mellem 31 og 59 år, som tog curcumin (1.000 mg pr. dag) eller placebo i seks uger, mens de fortsatte indtagelsen af antidepressiv medicin. Efter forsøgsperioden udviste den gruppe, der tog lægeordineret medicin plus curcumin betydelige forbedringer sammenlignet med dem, der kun fik lægeordineret medicin. Curcumingruppen oplevede også en signifikant reduktion i markører for inflammation og stress samt et øget niveau af hjernebeskyttende molekyler.

Curcumin med øget optagelse

Trods den stærke virkning på en lang række forskellige sygdomme kan curcumin ikke optages direkte i orale doser. Dette har ført til adskillige forsøg på at fremme dets optagelse ved at kombinere curcumin-molekylet med andre molekyler, der er lettere optagelige.

Natur-Drogeriet forhandler curcumin i to varianter: Curcuma kapsler med ren gurkemejerod i kapsler (90 eller 360 stk.) og Curcuma Black med gurkemejerod og sort peber for øget optagelse (180 stk.). Begge produkter leveres i vegetabilske kapsler.

Curcumin modvirker celleskader forårsaget af kronisk stress

Læs også
Curcumin har mange helbredende og sundhedsfremmende egenskaber
Curcumin medvirker til at forbedre immunfunktionen
Curcuma: Den sikre måde at tabe sig på!
Gurkemeje er godt for kredsløbet
C-vitamin sænker cortisol-niveauet i kroppen
Plantestoffer, der kan mindske kronisk stress
God kondition modvirker stress
Kropsalder og evig ungdom

Kilder
https://www.lifeextension.com/magazine/2016/12/curcumin-reverses-stress
Xu Y, Ku B, Tie L et al. Curcumin reverses the effects of chronic stress on behavior, the HPA axis, BDNF expression and phosphorylation of CREB. Brain Res. 2006;1122(1):56-64.
Gomez-Pinilla F, Nguyen TT. Natural mood foods: the actions of polyphenols against psychiatric and cognitive disorders. Nutr Neurosci. 2012;15(3):127-33.
Xu Y, Ku B, Cui L et al. Curcumin reverses impaired hippocampal neurogenesis and increases serotonin receptor 1A mRNA and brain-derived neurotrophic factor expression in chronically stressed rats. Brain Res. 2007;1162:9-18.
Hirose A, Terauchi M, Akiyoshi M et al. Depressive symptoms are associated with oxidative stress in middle-aged women: a cross-sectional study. Biopsychosoc Med. 2016;10:12.
Raza MU, Tufan T, Wang Y et al. DNA Damage in Major Psychiatric Diseases. Neurotox Res. 2016;30(2):251-67.
Rinwa P, Kumar A. Piperine potentiates the protective effects of curcumin against chronic unpredictable stress-induced cognitive impairment and oxidative damage in mice. Brain Res. 2012;1488:38-50.
Xu Y, Lin D, Li S et al. Curcumin reverses impaired cognition and neuronal plasticity induced by chronic stress. Neuropharmacology. 2009;57(4):463-71.
Liu D, Wang Z, Gao Z et al. Effects of curcumin on learning and memory deficits, BDNF, and ERK protein expression in rats exposed to chronic unpredictable stress. Behav Brain Res. 2014;271:116-21.
Noorafshan A, Abdollahifar MA, Karbalay-Doust S et al. Sertraline and curcumin prevent stress-induced morphological changes of dendrites and neurons in the medial prefrontal cortex of rats. Folia Neuropathol. 2015;53(1):69-79.
Kumar A, Singh A. Possible nitric oxide modulation in protective effect of (Curcuma longa, Zingiberaceae) against sleep deprivation-induced behavioral alterations and oxidative damage in mice. Phytomedicine. 2008;15(8):577-86.
Haider S, Naqvi F, Batool Z et al. Pretreatment with curcumin attenuates anxiety while strengthens memory performance after one short stress experience in male rats. Brain Res Bull. 2015;115:1-8.
Li YC, Wang FM, Pan Y et al. Antidepressant-like effects of curcumin on serotonergic receptor-coupled AC-cAMP pathway in chronic unpredictable mild stress of rats. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009;33(3):435-49.
Kulkarni SK, Bhutani MK, Bishnoi M. Antidepressant activity of curcumin: involvement of serotonin and dopamine system. Psychopharmacology (Berl). 2008;201(3):435-42.
Bhutani MK, Bishnoi M, Kulkarni SK. Anti-depressant like effect of curcumin and its combination with piperine in unpredictable chronic stress-induced behavioral, biochemical and neurochemical changes. Pharmacol Biochem Behav. 2009;92(1):39-43.
Huang Z, Zhong XM, Li ZY et al. Curcumin reverses corticosterone-induced depressive-like behavior and decrease in brain BDNF levels in rats. Neurosci Lett. 2011;493(3):145-8.
Zhang L, Luo J, Zhang M et al. Effects of curcumin on chronic, unpredictable, mild, stress-induced depressive-like behaviour and structural plasticity in the lateral amygdala of rats. Int J Neuropsychopharmacol. 2014;17(5):793-806.
DiSilvestro RA, Joseph E, Zhao S et al. Diverse effects of a low dose supplement of lipidated curcumin in healthy middle aged people. Nutr J. 2012;11:79.
Pandaran Sudheeran S, Jacob D, Natinga Mulakal J et al. Safety, Tolerance, and Enhanced Efficacy of a Bioavailable Formulation of Curcumin With Fenugreek Dietary Fiber on Occupational Stress: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. J Clin Psychopharmacol. 2016;36(3):236-43.
Esmaily H, Sahebkar A, Iranshahi M et al. An investigation of the effects of curcumin on anxiety and depression in obese individuals: A randomized controlled trial. Chin J Integr Med. 2015;21(5):332-8.
Rosenblat JD, Cha DS, Mansur RB, et al. Inflamed moods: a review of the interactions between inflammation and mood disorders. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2014;53:23-34.
Lopresti AL, Maes M, Maker GL et al. Curcumin for the treatment of major depression: a randomised, double-blind, placebo controlled study. J Affect Disord. 2014;167:368-75.
Tizabi Y, Hurley LL, Qualls Z et al. Relevance of the anti-inflammatory properties of curcumin in neurodegenerative diseases and depression. Molecules. 2014;19(12):20864-79.
Cox KH, Pipingas A, Scholey AB. Investigation of the effects of solid lipid curcumin on cognition and mood in a healthy older population. J Psychopharmacol. 2015;29(5):642-51.
Al-Karawi D, Al Mamoori DA, Tayyar Y. The Role of Curcumin Administration in Patients with Major Depressive Disorder: Mini Meta-Analysis of Clinical Trials. Phytother Res. 2016;30(2):175-83.
Panahi Y, Badeli R, Karami GR et al. Investigation of the efficacy of adjunctive therapy with bioavailability-boosted curcuminoids in major depressive disorder. Phytother Res. 2015;29(1):17-21.
Yu JJ, Pei LB, Zhang Y et al. Chronic Supplementation of Curcumin Enhances the Efficacy of Antidepressants in Major Depressive Disorder: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. J Clin Psychopharmacol. 2015;35(4):406-10.
Kulkarni S, Dhir A, Akula KK. Potentials of curcumin as an antidepressant. Scientific World Journal. 2009;9:1233-41.
Antony B, Merina B, Iyer VS et al. A Pilot Cross-Over Study to Evaluate Human Oral Bioavailability of BCM-95CG (Biocurcumax), A Novel Bioenhanced Preparation of Curcumin. Indian J Pharm Sci. 2008;70(4):445-9.