Diabetes Stress, angst og depression

Stress kan være årsag til diabetes

Mennesker med stress har næsten lige så stor risiko for at få type-II diabetes som overvægtige, viser en svensk undersøgelse fra Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

”Stress kan, som selvstæn­dig faktor, udløse diabetes. Det kan være lige så farligt, som hvis man ikke motione­rer. Og risikoen for at få dia­betes som følge af stress er næsten lige så stor som ved overvægt”, siger diabetespro­fessor Claes-Göran Östens­son, der har stået i spidsen for undersøgelsen, til avisen.

Stressforsker og overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik, Bo Netterstrøm er ikke over­rasket over de nye resultater. ”Det bekræfter vores anta­gelse af, hvordan det hænger sammen. Der er jo en type II diabetes-epidemi i hele den vestlige verden og den kan ik­ke alene forklares med, at folk er overvægtige og be­væger sig mindre. Da er stres­sen et godt bud på en årsag”, siger Bo Netterstrøm. Han skønner, at mellem 50.000 og 100.000 af de i alt knap 400.000 stresse­de danskere på landsplan er i risiko for at udvikle stressdia­betes.

Stressforskerne pointerer, at det er den langvarige og kroniske stress, der er farlig. ”Det er ikke, hvis du må løbe efter bussen, eller hvis du en enkelt dag må arbejde til klokken 18. Det er dem, der har permanent stress hver dag, der er i fare”, siger Claes-Göran Östensson.

Læs også
Diabetes – find ud af, om du er i risikozonen!
Når stress bliver kronisk
Rosenrod styrker energien og reducerer stress
Stress og aldring
Hvorfor er det så vigtigt med vitaminer?
God kondition modvirker stress
De 28 vigtigste advarselstegn
Sådan holder du kredsløbet sundt