C-vitamin Diabetes

C-vitamin reducerer blodtryk og iltningsbelastning hos diabetikere

Resultaterne af et randomiseret, dobbeltblindet overkrydsningsforsøg offentliggjort i Chinese Journal of Physiology har vist, at der er en sammenhæng mellem indtagelse af C-vitamin og en reduktion i blodtrykket før og efter træning blandt mænd og kvinder med diabetes type II.

”Under træning øges den mekaniske belastning på arterievæggen, og det fører til øget frigivelse af karudvidende stoffer i endothelet (fx nitrogenoxid, bradykinin)”, forklarer forskerne under ledelse af C. Boonthongkaew fra Khon Kaen University i Thailand. ”Denne reaktion kan regulere blodtrykket efter akut træning ved lav, moderat og høj intensitet hos personer med normalt blodtryk. Men virkningen er mindsket hos type II-diabetikere på grund af endothelial dysfunktion”.

Beskrivelse af forsøget

Forsøget omfattede 24 type II-diabetikere med dårlig sygdomskontrol, som fik 1.000 mg C-vitamin eller placebo om dagen i seks uger. Herefter fulgte en seks ugers udvaskningsperiode, hvorefter deltagerne i seks uger fik den ”modsatte” behandling. For at deltage i forsøget skulle deltagerne have et blodtryk på højst 140/90 mmHg.

Deltagerne gennemførte 20 minutters lav-intens træning dagen før forsøgets start og sidste dag i behandlingsperioden. Man målte blodtrykket før, lige efter og en time efter træningen. Blodprøver indsamlet før og efter træningen blev analyseret for plasmaindhold af C-vitamin, markører for iltning af fedtstoffer og koncentration af nitrogenoxid.

Resultaterne

Sammenlignet med blodtrykket før indtagelsen oplevede de deltagere, der fik C-vitamin, et gennemsnitligt fald i det systoliske tryk på 12,8 mmHg og i det diastoliske tryk på 8,9 mmHg i hvile før træningen. Lige efter træningen faldt blodtrykket med hhv. 11,4 og 6,8 mmHg, og en time efter træningen var blodtrykket faldet med hhv. 12,5 og 8,9 mmHg i C-vitamingruppen i forhold til de målinger, der blev foretaget inden forsøgets start. Der var ingen signifikante forskelle mellem målingerne før og efter træning i placebogruppen.

Efter indtagelse var indholdet af C-vitamin og nitrogenoxid højere og markører for iltning af fedtstoffer lavere blandt de deltagere, der fik C-vitamin, før og lige efter træningen, mens placebogruppen ikke oplevede signifikante ændringer.

I gennemgangen af resultaterne bemærker forfatterne, at C-vitaminets evne til at mindske den oxidative belastning er med til at forhindre de frie radikalers nedbrydning af nitrogenoxid. Dermed øges mængden af nitrogenoxid, og det har en gavnlig indvirkning på den endotheliale funktion og blodtrykket.

Ifølge forskerne er dette forsøg det første, der har påvist en virkning af C-vitamin på blodtrykket før og en time efter træning. ”Dette forsøg er det første, der tyder på, at seks ugers indtag af C-vitamin mindskede blodtrykket både før og efter træning, formentlig på grund af forbedret iltningsbelastning og øget frigivelse af nitrogenoxid”, konkluderer de.

C-vitamin reducerer blodtryk og iltningsbelastning hos diabetikereLæs også
Diabetikere mangler C-vitamin
C-vitamin er vigtigere, end du tror
For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig?
C- og E-vitamin kan muligvis sænke blodtrykket
C-vitaminmangel giver liggesår
Antioxidanter og iltning af LDL-kolesterol
Diabetes skyld i lavt antioxidant-niveau
Vitaminer og mineraler kan sænke blodtrykket hos diabetikere
Hibiscus sænker blodtrykket hos type ll-diabetikere

Kilder
https://www.lifeextension.com/newsletter/2021/5/vitamin-c-intake-improves-blood-pressure-and-oxidative-stress
Frei B et al. Proc Natl Acad Sci USA. 1989;86(16):6377-81.
Frei B et al. Crit Rev Food Sci Nutr. 2012;52(9):815-29.
Drouin G et al. Curr Genomics. 2011; 12(5): 371–378.
Huang A et al.  J Biol Chem. 2000;275(23):17399-17406.
d’Uscio LV et al. Circ Res. 2003;92(1):88-95