Diabetes Sund kost og livsstil

Rødt kød kan øge diabetikeres risiko for hjertesygdom

Et stort indtag af rødt kød og hæmjern fra kosten kan øge diabetikeres risiko for sygdom i hjertets kranspulsårer med 50 %, viser forskning fra Harvard.

Men ifølge forskerne bag forsøget beviser resultaterne ikke, at øget optag af hæmjern fra rødt kød er den egentlige årsag til forøgelsen af risikoen for sygdomme i hjertets kranspulsårer. Forskerne undersøgte virkningen af rødt kød og indtagelse af jern fra kosten på antallet af tilfælde af hjertesygdom blandt 6.161 kvinder med diagnosticeret type II-diabetes i det såkaldte Nurses’ Health Study. “Den største betydning ved dette forsøg er, at et stort indtag af hæmjern og rødt kød kan være en større risiko for hjertesygdom for diabetikere end for befolkningen generelt”, siger forskningsleder Lu Qi til FoodNavigator.com.

I EU’s 25 medlemslande er skønsmæssigt 19 mio. mennesker ramt af diabetes, hvilket svarer til 4 % af den samlede befolkning. Dette tal ventes at være steget til 26 mio. i 2030. I USA er der over 20 mio. diabetikere – eller 7 % af befolkningen. De samlede omkostninger menes at ligge helt oppe på 132 mia. dollars, hvoraf de 92 mia. er direkte omkostninger til medicin, viser tal fra American Diabetes Association.

Diabetikere har som udgangspunkt en øget risiko for at udvikle sygdomme i hjertets kranspulsårer, forklarer forskerne, men det nye forsøg, som er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes Care, rapporterer, at denne risiko øges yderligere med et højt indtag af rødt kød og hæmjern. Kostindtag af jern er enten hæmjern fra rødt kød, fjerkræ og fisk eller ikke-hæmjern, som findes i både animalske og vegetabilske fødevarer. Førstnævnte er biologisk mest tilgængelig.

Forskerne brugte data fra delvis kvantitative fødevarespørgeskemaer for at vurdere det daglige indtag. I løbet af opfølgningsperioden fra 1980 til 2000 blev der dokumenteret 550 tilfælde af sygdom i hjertets kranspulsårer, herunder 259 ikke-dødelige hjertetilfælde, 153 dødsfald som følge af hjertesygdom og 138 bypass-operationer.

Efter at have justeret resultaterne for konfunderende faktorer som alder og BMI kunne forskerne rapportere, at et højt indtag af hæmjern fra rødt kød, fjerkræ og fisk gav en signifikant øget risiko for hjertesygdom for disse diabetiske kvinder. “De kvinder, der havde det højeste indtag af hæmjern, havde dobbelt så stor risiko for hjertesygdom som dem, der havde det laveste”, skriver de.

Forskerne understreger dog, at det stadig ikke er påvist, om øget jernindtag er årsag til den forøgede risiko for hjertesygdom blandt disse kvinder. Faktisk viste det sig, at disse kvinder også spiste færre fibre og mindre C-vitamin, mens deres indtag af mættet fedt også lå højt. “Vi kunne ikke fuldstændigt udelukke, at der fortsat er konfunderende faktorer på grund af ufuldstændige målinger af kost-og livsstilsfaktorer. Fx blev hæmjern og mættet fedt målt med fejl i spørgeskemaerne; det er umuligt at undgå indflydelse fra mættet fedt selv efter omhyggeligt justering”.

“Randomiserede, placebo-kontrollerede kliniske forsøg vil kunne give endeligt svar på det spørgsmål, vi undersøgte, men de er svære at gennemføre”, siger Qi til FoodNavigator.com. “Vi forventer, at der vil blive udført flere prospektive forsøg på diabetikere for at gentage resultaterne. Desuden vil beviser fra eksperimenter kunne være nyttig støtte”.

Læs også
Rødt kød og diabetes – er der en sammenhæng?
Advarsel mod rødt kød
Kød kan måske øge risikoen for diabetes
Kosten påvirker risikoen for diabetes
Rødt kød forkorter livet
Vegetarer har større chancer for at undgå sygdom
Kød kan øge risikoen for brystkræft

Kilde
Qi L, Rexrode K, van Dam RM, Hu FB. Heme iron from diet as a risk factor for coronary heart disease in women with type-2 diabetes. Diabetes Care, januar 2007, bd 30, nr. l, s. 101-106.