Folkesundhed Sund kost og livsstil

Cola kan give leverskader

Drikker mus cola i stedet for vand, kan man allerede efter 4 uger påvise leverskader, dvs. skader i levercellernes ar­vegods, de såkaldte kovalente DNA-addukter. DNA-addukter regnes som et afgørende skridt på vejen mod ud­viklingen af kræft, og de diskuteres som en medvirkende årsag til hjerte-kredsløbssygdomme.

Addukter opstår primært på grund af myristicin og i ringere omfang også safrol. Myristi­cin er det vigtigste aromastof i muskat (Myristica fragrans), en vigtig ingrediens i coladrikke. Safrol findes ganske vist kun i ringe mængder i muskat, men regnes for at være kræftfremkaldende. Begge stoffer overføres fra moderen til fosteret, således at der også i fosterets lever kan påvises til­svarende DNA-addukter. Den sundhedsmæssige betydning for mennesker, især gravide, er endnu ikke klarlagt.

Så vidt vides, er der endnu ikke offentliggjort resultater af andre undersøgelser af det­te sprængfarlige fund. Men det betyder, at man hos personer med lever- og nyresygdomme ikke blot bør have mistanke til alkoholmisbrug, men også bør undersøge, om der kan være tale om et højt co­laforbrug.

Muskatindholdet er – sammen med koffein og sukker – med til at forklare, hvorfor drikken er så højt værdsat, eftersom myristicin i leveren omdannes til et amfetamin-stof (MMDA). MMDA virker af­slappende og giver en ”fridags”-følelse. I større doser virker det på samme måde som hash og mes­calin.

Læs også
Hvad er der egentlig i Coca-Cola?
Bladlus i potteplanterne? Sprøjt dem med cola!
Cola er ikke godt for knoglerne
Juice og sodavand kan give leverskader
Hvor sund er din lever?
11 fødevarer, der fremmer en sund lever
Sodavand øger risikoen for knoglebrud hos teenagere
Stærkt forarbejdede fødevarer giver vægtøgning

Kilde
Randerath K et al. Flavor Constituents in Cola Drinks Induce Hepatic DNA Adducts in Adult and Fetal Mice. Biochemical and Biophysical Research Communications, 1993/192/s. 61-68.