Folkesundhed Sund kost og livsstil

Cola kan give leverskader

Drikker mus cola i stedet for vand, kan man allerede efter 4 uger påvise skader i levercellernes ar­vegods, de såkaldte kovalente DNA-addukter. DNA-addukter regnes som et afgørende skridt på vejen mod ud­viklingen af kræft, og de diskuteres som en medvirkende årsag til hjerte-kredsløbssygdomme.

Addukter opstår primært på grund af myristicin og i ringere omfang også safrol. Myristi­cin er det vigtigste aromastof i muskat (Myristica fragrans), en vigtig ingrediens i coladrikke. Safrol findes ganske vist kun i ringe mængder i muskat, men regnes for at være kræftfremkaldende. Begge stoffer overføres fra moderen til fosteret, således at der også i fosterets lever kan påvises til­svarende DNA-addukter. Den sundhedsmæssige betydning for mennesker, især gravide, er endnu ikke klarlagt.

Så vidt vides, er der endnu ikke offentliggjort resultater af andre undersøgelser af det­te sprængfarlige fund. Men det betyder, at man hos personer med lever- og nyresygdomme ikke blot bør have mistanke til alkoholmisbrug, men også bør undersøge, om der kan være tale om et højt co­laforbrug.

Muskatindholdet er – sammen med koffein og sukker – med til at forklare, hvorfor drikken er så højt værdsat, eftersom myristicin i leveren omdannes til et amfetamin-stof (MMDA). MMDA virker af­slappende og giver en ”fridags”-følelse. I større doser virker det på samme måde som hash og mes­calin.

Læs også
Hvad er der egentlig i Coca-Cola?
Bladlus i potteplanterne? Sprøjt dem med Coca-Cola!
Juice og sodavand kan give leverskader
Hvor sund er din lever?
Sodavand øger risikoen for knoglebrud hos teenagere
Stærkt forarbejdede fødevarer giver vægtøgning

Kilde
Randerath K et al. Flavor Constituents in Cola Drinks Induce Hepatic DNA Adducts in Adult and Fetal Mice. Biochemical and Biophysical Research Communications, 1993/192/s. 61-68.