Sund kost og livsstil

Vestlig kost fremmer kognitiv svækkelse

I de senere år har flere og flere forsøg fundet frem til en sammenhæng mellem typisk vestlig kost og fysiske problemer som prostatakræft, blodforgiftning og kroniske tarminfektioner. En typisk vestlig kost omfatter store portioner med højt kalorie- og fedtindhold og lav næringsværdi.

Et nyt forsøg tyder på, at en vestlig kost også kan have en negativ indvirkning på hjernen og dermed føre til kognitiv svækkelse og neurodegenerative lidelser som Alzheimers. Betegnelsen neurodegenerative sygdomme dækker over en lang række forskellige lidelser, der skyldes tab af struktur og funktion i det centrale eller perifere nervesystem. De to mest velkendte neurodegenerative sygdomme er Alzheimers og Parkinsons.

Tidligere forskningsresultater har vist, at svær overvægt og dårlig kost kan øge risikoen for at udvikle en neurodegenerativ lidelse. Og et andet forsøg har fundet frem til, at hvis man forebygger fedme tidligt i livet ved hjælp af sund kost, vil man kunne udsætte eller forebygge udviklingen af Alzheimers.

Beskrivelse af forsøget

Forskere fra Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine i Huntington, West Virginia, fandt frem til en peptid kaldet NaKtid som en metode til at blokere signaler fra cellernes natrium/kalium-pumpe (Na,K-ATPase). Ved at blokere signalet var forskerne i stand til at bremse udviklingen af overvægt hos mus, der fik en kost med et højt fedtindhold.

Forskerne anvendte en genmodificeret musemodel. De gav musene enten normal kost eller vestlig kost i 12 uger. Desuden gav de musene det antibiotiske stof doxycyklin for at aktivere NaKtid i fedtcellerne.

Resultater

Resultaterne af forsøget tyder på, at en vestlig kost fremmer kognitiv svækkelse og neurodegeneration via øget Na,K-ATPase-signalering i fedtcellerne. Da forskerne forhindrede Na,K-ATPase-signaleringen ved hjælp af NaKtid i disse fedtceller, viste det sig, at de negative virkninger af vestlig kost på hjernen, særligt hippocampus, blev bremset. Hippocampus spiller en væsentlig rolle for indlæring og langtidshukommelse.

  • Ved forsøgets afslutning var vægten hos de mus, der fik vestlig kost, øget betragteligt i forhold til de mus, der fik normal kost. Samtidig kunne man hos den førstnævnte gruppe iagttage øget insulinresistens, manglende energi og lavere iltniveau.
  • Desuden øgede den vestlige kost den type af cytokin-molekyler, der fremmer betændelse. Kroppen har brug for både betændelseshæmmende og betændelsesfremmende cytokiner for at regulere reaktionen, men overskud af betændelsesfremmende cytokiner kan forårsage visse sygdomme, bl.a. neurodegenerative lidelser.
  • Endelig fandt forskerne ud af, at de mus, der fik vestlig kost, udviste tegn på adfærdsændringer og ændringer i genekspression og -signalering på linje med dem, man typisk ser hos personer med Alzheimers og Parkinsons.

Næste skridt er at gentage forsøget med mennesker. Forskningsresultaterne viste også muligheden for behandling, hvor man målrettet går efter at ”slukke for” Na,K-ATPase-signaleringen i fedtceller.

Læs også
Middelhavskost forlænger livet
Middelhavskost reducerer risikoen for tidlig død
Generation 65+ – sund med målrettet kost?
Antioxidanter i kosten modvirker kognitiv svækkelse
Flavonoider kan bremse mental svækkelse
Curcumin – også sundhedsfremmende for din hjerne
Spis farverigt og undgå sygdom!
Husk motion til din hjerne!
Hvad skal jeg med olivenbladsekstrakt?
Leveren producerer mere fedt hos overvægtige end hos slanke

Kilde
https://www.medicalnewstoday.com/articles/western-diet-linked-to-cognitive-decline-and-neurodegeneration-in-mouse-study