B3-vitamin (Niacin) Sund kost og livsstil

Niacin kan medvirke til at øge HDL-kolesterol

National Institutes of Health har konkluderet, at der er en direkte sammenhæng mellem lavt blodindhold af høj-vægtfylde lipoprotein kolesterol (HDL-C) og hjertesygdom. Forskere ved Bowman Gray School of Medicine rapporterer nu, at krystallinsk niacin er mere effektivt til at forøge blodindholdet af “god” kolesterol (HDL-C) end gemfibrozil (Lopid), et af de almindeligste lægemidler, der ordineres til mennesker med kolesterolproblemer.

Niacin kan medvirke til at øge HDL-kolesterolForskerne mener, at folk med et lavt niveau af HDL-C måske lider af “kostbetinget lipæmi” (forøget fedtindhold i blodet), en tilstand, der kommer til udtryk ved forhøjet niveau af triglycerider i blodet efter at have spist et fedtholdigt måltid. Man mener, at dette periodisk høje indhold af triglycerider, kan være en vigtig årsag til udvikling af åreforkalkning.

Beskrivelse af forsøget

Forsøget omfattede 28 mænd med normalt kolesterolniveau, men lavt niveau af HDL-C. Forsøgsdeltagerne blev randomiseret og delt i to grupper; den ene gruppe fik stigende doser af niacin, mens den anden gruppe fik placebo.

Efter 12 uger blev de to grupper skiftet om, så placebogruppen nu fik stigende doser af niacin i 12 uger, mens den oprindelige niacingruppe fik placebo. I starten fik mændene 375 mg niacin om dagen; denne dosis blev gradvist forøget til 3000 mg/dag i løbet af fire uger og blev så holdt konstant i de næste otte uger. Deltagere, som ikke kunne tåle 3000 mg om dagen, fik dosis nedsat til en mængde, de kunne tåle.

Ti af deltagerne opgav at deltage i forsøget, fordi de ikke kunne tåle niacin, og tre opgav af andre grunde. De 15 deltagere, som fuldendte det 24 uger lange forsøg, blev “belønnet” med 30 % stigning i blodindholdet af “god” kolesterol (HDL-C) og en sænkning i triglyceridniveauet på 40 % under niacinbehandlingen. Det totale kolesterolindhold faldt gennemsnitligt med 14 % og lav-vægtfylde kolesterolindholdet med 18 %. Det er specielt interessant, at tilfælde af kostbetinget lipæmi faldt med 45 % hos de forsøgspersoner, der fik niacin.

Niacin kan medvirke til at øge HDL-kolesterolLæs også
Kolesterol – få styr på det!
Kolesterolnormalisering på den naturlige måde
Sænk dårligt kolesterol gennem kosten!
Kolesteroltallet – hvor skal det ligge?
Niacin – vejen til et sundt hjerte
Niacin kan måske beskytte mod Alzheimers
Alkohol og nikotinamid
B3-vitamin forebygger hukommelsestab
Anprisninger: B3-vitamin (niacin)

Kilde
The American Journal of Medicine, bd 97, 1994, pp. 323-31.