Proteiner Sund kost og livsstil

Vegetabilsk protein giver lavere blodtryk

En kost, der indeholder store mængder vegetabilsk pro­tein kan muligvis forebygge forhøjet blodtryk og de dermed forbundne sygdomme, viser en stor, epidemiologisk undersøgelse.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har siden 1991 anbefalet en kost indeholdende 5 stykker frugt og grønt pr. dag, og en række undersøgelser har samstemmende vist, at en kost, der omfatter store mængder frugt og grønt, resulterer i færre tilfælde af hjertesygdom og visse kræftformer.

Vegetabilsk protein - fx sojaprotein - giver lavere blodtryk

”Vores resultater stemmer overens med de gældende anbefalinger om, at en kost med et stort ind­hold af vegetabilske produkter bør være et led i en sund livsstil, der skal forebygge forhøjet blod­tryk og de dermed forbundne kroniske sygdomme”, skriver hovedforfatter til den heromtalte undersøgelse, professor Paul Elliot fra Imperial College i London.

Men undersøgelsen, som fulgte 4.680 personer i Kina, Japan, USA og Storbritannien, kunne ikke bekræfte andre forsøg, der har vist, at et samlet, højt proteinindtag (dvs. fra både vegetabilske og animalske kilder) havde en reducerende indflydelse på blodtrykket. Den tværgående, epidemiologiske undersøgelse målte det daglige proteinindtag ved fire separate lejligheder baseret på forsøgspersonernes beretning om deres kost i løbet af en 24 timers periode. Blodtrykket blev målt otte gange ved fire forskellige besøg. ”Det vigtigste undersøgelsesresultat var et omvendt forhold mellem personernes indtag af vegeta­bilsk protein og deres blodtryk”, lyder det fra forskerne.

Læs også
Ærteprotein kan måske være med til at sænke blodtrykket
Fakta om forhøjet blodtryk
Proteintilskud sænker blodtrykket
Ikke-medicinske behandlingsformer mod forhøjet blodtryk
Sænk blodtrykket via kost og kosttilskud
Vegetarer har sjældnere forhøjet blodtryk
Godt humør forebygger hjertesygdom og forhøjet blodtryk

Kilde
Archives of Internal Medicine,
bd 166, s. 79-86.