Proteiner Sport og motion

Protein lige før og efter træning giver større muskler

En række glimrende undersøgelser viser, at indtagel­se af protein og aminosyrer før og lige efter styrketræning øger muskelproteinsyntesen. Men man har endnu ikke påvist, om det rent faktisk også betyder flere muskler ved lang tids træning.

Danske forskere har undersøgt dette spørgsmål med deltagelse af 22 unge mænd i et 14­ ugers træningsprogram. Den ene gruppe fik 25 g protein umiddelbart før og efter træningen, mens den anden gruppe fik samme mængde kulhydrater. Mændene i proteingruppen opnåede en signifi­kant større forøgelse i muskelstørrelsen og evne til at udføre visse styrketræningsøvelser end deres kulhydrat-spisende kolleger.

Tag noget protein før og lige efter træningen!