Naturmidlernes historie og pionerer Sport og motion

Den legendariske Kaptajn Jespersen

Jesper Peter Jespersen blev født 18. juli 1883 og voksede op på familiens slægtsgård “Strandgården” i landsbyen Lumby på Nordfyn. Som 10-årig kom han ud for en rideulykke, som kom til at præge hans liv med mange års anfald af svimmelhed.

I 1904 tog han lærereksamen fra Odense seminarium og fik herefter ansættelse som lærer i Hesselager. Allerede året efter var han på Statens Højskole for legemsøvelser i København. I 1907 blev han indkaldt som soldat for at gøre tjeneste ved fodfolket. Militærlivet tiltalte den unge Jespersen og han havde gode evner, hvorfor han fortsatte karrieren og blev senere uddannet til befalingsmand fra Fodfolkets Sekondløjtnantskole og opnåede rang som kaptajn.

I december 1907 giftede han sig med sin barndomsveninde Anna Maaløe, som var vokset op hos sin farbroder som var præst i Lumby. “Molly”, som han kærligt kaldte hende, blev ham en tro livsledsager.

Som ung løjtnant stiftede han bekendtskab med et stort navn inden for gymnastikken, J. P. Müller, som havde oprettet Müllerinstituttet i København og i Dover Street i London. Han havde udgivet bogen “Mit system”, der blev solgt i 1,5 mio. eksemplarer og udgivet på 24 sprog verden over. Kaptajnen var begejstret for denne form for gymnastik, og han blev snart ven med Müller og ansat hos ham. Med stor ildhu deltog han i debatten og blev gennem avisernes spalter om skolegymnastik et kendt navn i Danmark.

Samtidigt med at han passede sin officersgerning, rejste han rundt landet og holdt mange foredrag om gymnastik. Han var et kendt navn i de danske aviser og der var brug for ham. Han udviklede sig hurtigt til gymnastikkens store bannerfører.

I slutningen af 1920’erne, da radioudsendelser netop var blevet en realitet, indså man, at dette medie også var godt til at give lytterne nye interesser. Som Kaptajn Jespersen skrev i Berlingske Tidende: 

“Tidlige dødsfald som følge af forsømt fysik
I en ganske uhyggelig grad mangler almindelige mennesker sans for betydningen af den daglige omhu for legemet. Hvad kan det nytte, at en ringe minoritet af idrætsfolk driver sport i de unge år, når folkets store masse går rundt i et stadigt fysisk forfald? Lægerne har konstateret den kendsgerning, at mange af de uhyggelige sammenbrud, der indtræffer hos mennesker i overgangsalderen, er en direkte følge af en forsømt fysik. En stor procent af tidlige dødsfald har sandsynligvis samme årsag. 

Legemets vedligeholdelse betyder livets forlængelse. Når sansen for den sunde, harmoniske fysik én gang er vakt, vil den gøre sig gældende på alle områder, i allerhøjeste grad også på det åndelige. Det er ikke alene gymnastik, der skal til, men legemskultur, og denne fysiske kultur må man tillægge samme vægt som den sjælelige. Det er en uomstødelig kendsgerning, at ‘ånden kommer til at betale for legemets gæld’, mens på den anden side sundheden er en kapital, der giver sjælen renter i rigeligt mål. Kunne man blot indgive sine medmennesker den rigtige trang til sundhed, til daglig gennemført pleje af legemet, til fornuft i levemåde, til motion, til passende søvn”.

I 1927 blev Kaptajn Jespersen indbudt til at lave et gymnastikprogram i Statsradiofonien. I det første år var det Berlingske Tidende, der sponserede denne udsendelse i radioen, og den kom derfor til at hedde “Berlingske Tidendes Morgengymnastik”. Udsendelserne startede den 30. august 1927 og den dag hørte man for første gang kaptajnens morgenfriske stemme i radioen, og hans gymnastik blev hurtigt noget, der satte gang i folk. Nu begyndte både hr. og fru Hansen at bekymre sig lidt mere om deres ‘figur’. Året efter havde man indset, at dette program var kommet for at blive, og derfor blev kaptajnen nu fastansat, og man ændrede navnet til slet og ret Morgengymnastikken.

Programmet kom til at køre i 25 år, og således var kaptajnen under krigen en af radioens faste morgenstemmer. Man stod op og gjorde lidt for sin figur, hvilken var både til hjælp og lindring for mange i en meget svær tid. På 25 års dagen for programmets start valgte kaptajn Jespersen at gå på pension. Med sin faste stemmeføring ledte han lytterne gennem morgengymnastikken for sidste gang i 1952.

I årene herefter fortsatte han med sine årlige sundhedsstævner på Hindsgavl Slot og startede ligeledes et gymnastikhold, som både han og hans søn Preben kom til at lede. Torsdag morgen, den 5. september 1963 døde Kaptajn Jespersen. Det skete på det, der den gang hed Skodsborg Kurbad.

Læs også
Skodsborg Badesanatorium – jubilæumsskrift fra 1948
Vitalitetsgymnastik
Hvor sund er du?
Dyrk motion i alderstilpassede mængder
For lidt motion kan give bevægelsesproblemer for personer over 60
Motion forlænger ældre kvinders liv
Motion modvirker hoftebrud