Naturmidlernes historie og pionerer Sund kost og livsstil

Dr. Bircher-Benner: Hvorledes 10 dages stærk kødspisning virker

Ved den medicinske klinik i Tübingen havde professor Otfried Müller indført kapillærmikroskopiens forskningsmetode, som er af største værdi for bedømmelse af menneskets sundhedstilstand. Allerede ved 60 ganges forstørrelse ser øjet i huden gennem overhuden eller i læbernes slimhud de mindste blodkars fine hårnålsformede slynger, af hvilke der findes rundt regnet 5 milliarder i menneskelegemet.

Disse kapillærer er at ligne ved organernes og vævenes handels- og udvekslingshavne for tilførsel af næring og bortskaffelse af forbrugt stof. Forsømmes deres tilstand, så forsømmes også vævenes næring og renselse.

Ved mikroskopiske undersøgelser ser øjet også det strømmende blod og kan bedømme, hvor hurtigt det flyder. Under påvirkning af føden forandres blodet, som strømmer gennem kapillærerne. Disse kapillærområder er særligt modtagelige for forandringer af blodet i følge skadelig næring, fx tandkødet og tandnerverne. Beskadigelse af kapillærerne betyder beskadigelse af hele kroppen.

Professor Gänsslen, Otfried Müllers medarbejder, gjorde et kosteksperiment med to studenter, og ved hjælp af kapillærmikroskopet gjorde han følgende iagttagelser:

  • Deres kapillærbilleder blev optaget fotografisk. Begge havde et normalt udseende.
  • I 10 dage fik de hver dag 1500 g kød af forskellig art i rigelig variation. Desuden 30 g sigtebrød og citronvand.
  • Da de 10 dage var til ende, blev kapillærerne fotograferet igen. Resultat: Kapillærerne var udvidet til vide sække, til dels søndersprukne med blødning ud til de omgivende væv. Blodstrømmen var hæmmet, blodet dæmmedes op.
  • Hos de unge mænd, som fuldt frivilligt havde underkastet sig ernæringsforsøget, viste der sig en skørbugsagtig opsvulmning af tandkødet, som let kom til at bløde. Og huden var blevet påfaldende stærkt rød, – den var, som Gänsslen siger, forvandlet til ”slagterhud”.

Der behøvedes kødfri kost i over en måned for at føre kapillærerne tilbage til deres naturlige tilstand.

I den korte tid af blot 10 dage havde den ensidige kødspisning beskadiget de ungdommelige legemers intimeste og livsvigtigste strukturer, organismens marv så at sige, og dermed også organerne og vævene. Men hvad den ensidige kødspisning her bevirkede på 10 dage, det besørger den daglige kødkost i løbet af 20-30 år.

Læs også
Skulle jeg overveje at droppe kødet?
Rødt kød og diabetes – er der en sammenhæng?
Vegetarisk kost + lidt kød = længere levetid
Mikkel Hindhede: Uddrag af ‘Fuldkommen Sundhed og Vejen dertil’
Dr. Bircher-Benner: Erfaringer om råkost
Werner Kollath: Mesotrofi – det ufuldkomne liv

Kilde
NY TID OG VI, Nr. 1, 1973.