Sund kost og livsstil Urter og krydderier

Grøn te – en moderne drik

Teens historie begynder i Kina. Fra de ældste overleverede kinesiske skrifter ved vi, at te var kendt som et helsemiddel allerede for 2.700 år siden. Frem for alt dyrkede munkene te i deres klosterhaver og udbredte igennem århundreder deres tekultur til hele Kina, samt til Tibet og Japan. Den første te kom til Europa med araberne. Med de britiske og hollandske Ostindien-kompagnier begyndte i 1600-tallet de store private handelsimperier deres verdenshandel med te.

I dag kan vi ikke forestille os at undvære kinesisk te som en mildt stimulerende drik. Mange lægger vægt på, at te – ligesom kaffe – er en kaloriefri drik, hvis man vel at mærke giver afkald på sukker og mælk. Bemærkelsesværdig er også den kendsgerning, at der drikkes mere te i den nordlige del af Europa end i den sydlige. Desuden kan det konstateres, at unge mennesker hyppigere drikker te end kaffe.

Grøn te

Til forskel fra sort te har den grønne te ikke undergået en fermenteringsproces. På denne måde bevares vigtige stoffer, og teen kan udfolde hele sit virkespektrum.

Tilberedelsen af grøn te varierer fra land til land. Det mest enkle er at lade det kogende vand afkøle til ca. 80°C. Den første påhældning kasserer man, hvis man ønsker at mindske koffeinindholdet og den bitre smag. En kort trækketid (2-4 minutter) giver en stimulerende, men mild te. Ved længere trækketid (4-6 minutter) bliver aromaen kraftigere og let bitter, og den stimulerende virkning svagere.

Virkningen

Historisk overleverede indikationer er i dag blevet bekræftet af den moderne forskning. Fx gennem in vitro tests på Johannes-Gutenberg universitetet i Mainz, Tyskland. Ved følgende lidelser kan grøn te ifølge forskerne have en understøttende eller forebyggende virkning:

  • mave- tarmproblemer
  • betændelser
  • leversygdomme
  • hjerte-kredsløbslidelser (for højt blodtryk)
  • arteriosklerose
  • depressive stemninger
  • gigtlidelser
  • kræftrisiko (forebyggende)
  • karies (forebyggende)
  • for højt kolesterolspejl

Læs også
Lev længe – drik grøn te
Grøn te og udholdenhed
Grøn te hjælper dig til at tabe dig
Grøn te medvirker til at bekæmpe superbakterier
Flavonoider i grøn te hjælper synet
Grøn te kan lindre psykiske problemer
Grøn Chi te
Grøn te og kaffe er godt for diabetikere