Kosttilskud Urter og krydderier

Tegn på depression – og naturmidler, der kan lindre

Depression kræver behandling – og måske hjælp fra naturmidler, der kan medvirke til at lindre symptomerne.

Ingen anden psykisk sygdom har en stigningsrate som depression Det er der mange grunde til: Opløsning af familiebåndene, rodløshed hos gamle mennesker, en materialistisk og følelseskold livsstil og det almindelige karriereræs. For blot at nævne nogle alment kendte forhold.

Nervemedicin og psykofarmaka er blevet en del af vores “nye, fagre verden”: Der omsættes årligt for milliarder af den slags medikamenter i Europa og USA, desværre ofte med meget alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Der kan være tale om relativt harmløse symptomer som tørhed i munden, svimmelhed og sveden, men der kan også optræde forstoppelse, forstyrrelse i hjertefunktionen, svigt i skjoldbruskirtlen og måske endda dødelig udgang. Mange præparater sætter patienten i et afhængighedsforhold, og indstillingen af behandlingen fører til stærke abstinenssymptomer.

Hvordan konstaterer man depression? 

Tegn på depression - og naturmidler, der kan lindre: PerikondråberMange mennesker har svært ved at acceptere, at de har en depression. Men erkendelsen af at være i en depressiv tilstand er den første og vigtigste betingelse for at kunne behandle den. Enhver kan spørge sig selv, om et eller flere af følgende ni symptomer har kunnet konstateres igennem en periode på to uger:

  1. Nedtrykthed og dårligt humør det meste af dagen og næsten hver dag (irritabilitet hos børn og unge).
  2. Mærkbart tab af interesse og lyst til alle eller næsten alle aktiviteter det meste af dagen og næsten hver dag.
  3. Betydelige svingninger i vægten (mindst plus/minus 5 % inden for en måned) eller mærkbare ændringer i appetitten næsten hver dag (for børn: Manglende evne til at opnå normal vægt).
  4. Søvnløshed eller overdrevent søvnbehov.
  5. Tilstand af ophidselse eller apati – fysisk eller psykisk, bekræftet af dem, man normalt lever sammen med.
  6. Hyppige anfald af træthed og mangel på energi næsten hver dag.
  7. Følelse af mangel på tillid, overdreven og umotiveret skyldfølelse næsten hele dagen.
  8. Nedsat evne til at koncentrere sig og/eller ubeslutsomhed næsten hver dag.
  9. Tilbagevendende dødstanker (ikke blot angst for at dø) og tanker om selvmord.

Hvis mindst 5 af disse symptomer kan konstateres, og hvis der blandt disse er mindst et af de to første, så er der næsten med sikkerhed tale om en depression, og en behandling bør seriøst overvejes.

Overblik over ændringer i depressive symptomer

Ændringerne i depressive symptomer (sum-middelværdier) i løbet af en 6 -ugers behandling med perikon ved 19 symptomer under angivelse af sum-middelværdierne (R) og de dertil hørende standardafvigelser (s).

Symptomer

Antal
patienter

Før terapi
x

Efter 3 uger
x

Reduk-
tion
%

Efter 6 uger
x

Reduk-
tion
%

Nedsat virkelyst 16 2,12 1,37 35 1,00 53
Stemningssvingninger 19 2,00 1,31 35 0,63 69
Nervøs udmattelse 15 1,86 1,00 46 0,53 72
Overdreven mistroiskhed 9 2,00 1,44 28 1,22 39
Vejrfølsomhed 9 1,88 1,11 41 0,33 82
Svimmelhedsfølelse 12 1,66 1,08 35 0,75 55
Kontaktsvaghed  16 1,86 1,31 30 0,75 60
Grubleri  11 1,81 1,18 35 0,45 75
Ensomhedsfølelse  8 1,75 1,25 29 1,00 43
Indre tomhed 11 2,00 1,09 46 0,81 60
Tristhed  7 1,71 1,42 17 1,14 33
Nedslåethed  6 1,66 0,83 50 0,50 70
Angstfølelse  10 1,70 1,30 24 0,40 76
Koncentrationsmangel 13 1,84 1,15 38 0,69 63
Indre uro 13 1,84 0,84 54 0,46 75
Bekymringer om arbejdet 9 1,66 0,88 47 0,22 87
Eksistensangst  14 1,57 0,92 41 0,42 73
Indsovningsforstyrrelser  7 1,28 0,57 55 0,00 100
Vanskelighed ved at sove igennem 6 2,00 1,00 50 0,16 92
x 11,1 1,80 1,11s 38,7 0,60 67,2
s 3,7 0,19 0,23 10,0 0,33 17,6

“Grønne” medikamenter giver nyt håb

Tegn på depression - og naturmidler, der kan lindre: RolinatFytoterapien, dvs. behandlingen med lægeplanter, har i de senere år gjort bemærkelsesværdige fremskridt, når det gælder behandlingen af psykiske lidelser. I Danmark kendes fx præparatet RoliNAT, der for mange er et effektivt middel mod nervøse lidelser, søvnløshed og stress.

Opdagelsen af, at perikon  (Hypericum perforatum)  kan sættes ind i depressionsbehandlingen, er et resultat af det arbejde, der er blevet gjort bl.a. i Tyskland, og ikke et »klog-kone«-råd af tvivlsom oprindelse. Faktisk har undersøgelserne været så overbevisende, at det tyske sundhedsministerium har anerkendt perikon som et lægemiddel.

Forsøg 1 med perikon

Hoffmann og Kühl undersøgte 60 depressive patienter (31 mænd og 29 kvinder i alderen 19 til 73 år). Undersøgelsen var en såkaldt dobbeltblind-undersøgelse, hvor halvdelen af gruppen fik ordineret placebo, den anden halvdel et perikon-præparat. Efter 6 uger viste de patienter, der var blevet behandlet med perikon, en betydelig bedring i forhold til placebogruppen, såvel med hensyn til enkeltsymptomer som i det samlede billede. Andelen af de tilfælde, der bedømtes som »meget gode/ gode« lå således på 63 % (placebo-gruppen 10 %), mens der ikke kunne konstateres nogen bedring hos 20 % (placebo-gruppen 67 %). Bivirkninger blev ikke iagttaget. Forskernes konklusion var, at perikon egner sig meget godt til behandling af depressive tilstande, især af middelsvær grad. Resultaterne er sammenfattet i tabel 1 nedenfor.

Forsøg 2 med perikon

Tegn på depression - og naturmidler, der kan lindre: Skåret perikon til en god kop teEn anden gruppe på 80 patienter mellem 40 og 70 år, der havde udviklet en depression som en naturlig reaktion på en alvorlig traumatisk oplevelse, blev undersøgt af psykiater dr. Johann Kugler.Halvdelen blev behandlet med det syntetiske præparat bromazepam (fra benzodiazepin-gruppen), den anden halvdel blev behandlet med et perikonpræparat. I en artikel i  Zeitschrift für Allgemeinmedizin fremhæver dr. Kugler, at der er alvorlige problemer med antidepressiva og neuroleptika netop ved behandlingen af den meget almindelige udmattelsesdepression, hvis typiske symptomer er angst, uro, præstationssvigt, mangel på lyst og interesse samt søvnforstyrrelser. Den bivirkningsfrie perikon-behandling er derfor et velkomment alternativ i behandlingen af psykogene, altså sjæleligt betingede, depressioner. Undersøgelsen viste, at symptomer i perikon-gruppen som depressiv forstemthed, tvangsgråd, oplevelsen af indre tomhed, håbløshed, mangel på tro på eget værd og selvmordstanker blev tydeligt forbedret i forhold til bromazepam-gruppen. Det samme gjaldt for træthed, indesluttethed og irritabilitet. I sin konklusion siger dr. Kugler, at perikon i en samlet vurdering virker lige så godt som det syntetiske middel, men uden dettes skadelige bivirkninger. »Såvel antallet af patienter med uønskede følgevirkninger som antallet af uønskede virkninger pr. patient var større blandt de patienter, der blev behandlet med bromazepam, end hos patienterne i perikon-gruppen«.

Læs også
Depression – en sygdom, der kan behandles
Perikon er effektiv mod depression
Depressioner – naturlig hjælp
Depressioner kan behandles med den gamle lægeplante perikon
Plantestoffer, der kan mindske kronisk stress
RoliNAT virker mod stress om dagen og søvnløshed om natten
Phyto-serien – den nemme vej til urternes helbredende kraft

Kilder
Hoffmann J, Kühl E-D. Therapie von depressiven Zuständen mit Hypericin, Zeitschrift für Allgemeinmedizin 1979, 55/12, s. 780.
Panijel M. Therapiewoche, 1985 34/41
Schmidt-Voigt. Therapiewoche, 1986,36/7