Stress, angst og depression

Depressioner – naturlig hjælp

Depressioner er den hyppigste psykiatriske sygdom, og mange leder efter naturlig hjælp, når lidelsen rammer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO lider ca. hver fjerde menneske mindst én gang i sit liv af en depression.

En “universal-medicin for hele mennesket”

Et blik på psykiatriens historie lader forstå, hvor gamle forsøgene er på at behandle depressioner med medikamenter eller på anden måde. Her har man i årtusinder foruden baldrian, pebermynte, hjertensfryd, passionsblomst og kamilleblomst især brugt perikon (Hypericum perforatum).

Depressioner - naturlig hjælp i form af perikondråber

Allerede Paracelsus (1493-1541) anså perikon for at være en universalmedicin for hele mennesket. At denne plante i dag er blevet et alternativ til den kemiske “lykkepille” er et resultat af videnskabelige undersøgelser, der har påvist plantens stemningsforbedrende og depressionsløsende virkning og dens effektive rolle ved behandling af angsttilstande, indre spænding og uro.

Depressioner er en lidelser, hvor flere forskellige sygdomssymptomer optræder samtidigt. De hyppigste lader sig opdele i tre grupper efter art og oprindelse:

  • Psykiske symptomer: Bedrøvet stemning, manglende evne til at føle glæde og træffe beslutninger, selvmordstanker.
  • Psykomotoriske symptomer: Indre stivhed, kropslig uro.
  • Somatiske symptomer: Søvnforstyrrelser, mave-tarmbesvær, hedeture.

Som man kan se af opregningen af disse de hyppigste symptomer, er depression karakteriseret af en meget stor alsidighed. Desuden kan den fremkaldes og opretholdes af forskellige årsager. Depressioner kan hænge sammen med arvelige anlæg, personlighedsforhold, livshistorie, familiemæssige og økonomiske forhold.

Den depressives klassiske kendetegn

I det “ideelle” tilfælde kan man erkende et depressivt menneske ved det første blik. Han/hun gør et trykket, nedslået og bedrøveligt indtryk. Vedkommende taler, om overhovedet, med en lav, monoton stemme. Holdningen er bøjet, gangen tung, huden er bleg og falmet. Mimik og gestikulation er slap og usikker.

Men depressionen ytrer sig langt fra altid med disse klassiske kendetegn. Hyppigt optræder den depressive misstemning som grundløse angsttilstande, uro eller rastløshed og koncentrationssvækkelse, således at disse patienter hyppigt slæber omkring med disse forvirrende symptomer i uger og måneder.

oI en klinisk undersøgelse blev det konstateret, at perikon er lige så virksomt ved lette og middelsvære depressioner som et syntetisk antidepressivt middel, der som bekendt har farlige bivirkninger netop hos ældre patienter. Ved siden af de psykiske symptomer som depressiv forstemthed og motivationsforstyrrelser kan også psykiske lidelser som åndedrætsbesvær, trykkethedsfølelser i brystkassen forbedres afgørende med perikonpræparater.

I Danmark forhandler Matas og helsebranchens specialforretninger Perikon dråber fra Natur-Drogeriet A/S.

Læs også
Depression – en sygdom, der kan behandles
Depression og næringsstoffer
Perikon er effektiv mod depression
Perikon – en god hjælp mod vinterdepressioner
Total B-Complex mod stress, uro og angst
Plantestoffer, der kan mindske kronisk stress

Kilde
Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis.