Naturmidler Sund kost og livsstil

Omega-3 har indflydelse på vores humør og adfærd

“Omega-3 fedtsyrer er værdifulde næringsstoffer, der påvirker humør og adfærd, men de har nået et historisk lavt niveau i vores kost. Vi kan ikke ignorere de kun alt for synlige fysiske helbredsproblemer, børn risikerer at få ved at spise en kost med dårligt næringsindhold. Det, der er mindre synligt, er de skader, der sker på børnenes hjerner”, sagde dr. Alex Richardson, forsker ved University of Oxford og grundlægger af Food And Behaviour Research, på en konference i sidste uge. Hovedbudskabet var, at der er behov for yderligere penge til gennemførelse af flere videnskabelige forsøg.

Omega-3 har indflydelse på vores humør og adfærd

Dr. Richardson og andre af konferencens talere fokuserede på de forsøg, der indtil nu har vist, at omega-3 fedtsyrer spiller en afgørende rolle for forbedringen af adfærd, indlæring og psykiske problemer. De potentielle, sundhedsfremmende egenskaber ved fedtsyrer er bl.a.

  • en reduktion i omfanget af voldsom og impulsiv adfærd
  • forbedringer i neurologiske udviklingssygdomme hos børn (fx ADHD, ordblindhed, udtalevanskeligheder og autisme)
  • forbedring eller endog forebyggelse af psykiatriske lidelser i voksenlivet (fx skizofreni, bipolare lidelser, angst og depression).

Randomiserede, kontrollerede forsøg – som er det ultimative inden for den videnskabelige verden – har påvist en række af disse sundhedsfremmende egenskaber, forklarede indlægsholderne. Men resultaterne kan ikke sammenlignes og bekræftes ved systematisk gennemgang eller metaanalyse, fordi forsøgene er for forskelligartede – dvs. udført på forskellige befolkningsgrupper og med forskellige målepunkter.

Læs også
Omega-3 og -6 har en forbindelse til indlærings- og adfærdsproblemer
Omega-3 fedtsyrer giver lavere dødsrisiko
Antarktisk Krill har en gavnlig indflydelse på ADHD-børn
Naturlige veje til bedre humør og helbred for kvinder
Krillolie med omega-3 hjælper patienter med kronisk hjertesvigt
Antarktisk Krillolie: Bæredygtighed i højsædet
Kosttilskud kan afhjælpe asocial opførsel
Omega-3 fedtsyrer kan nedsætte frekvensen af hovedpine