Immunsystem Naturmidler

Echinacea og immunforsvaret

Man har ved adskillige laboratorieforsøg dokumenteret den traditionelle brug af echinacea (Echinacea purpurea spp.) til stimulering af immunforsvaret. Echinaceas aktive polysakkarid-del øger fagocytosen (dvs. fjernelse af fremmede partikler) og stimulerer produktionen af cytokinerne interleukin-1, interleukin-6 og tumornekrosefaktor.

Videnskabelige forsøg med echinacea

Et forsøg på mennesker foretaget af Wolfram Grimm ved Philipps-universitetet i Marburg i Tyskland har vist, at echinacea til en vis grad er i stand til at forebygge infektioner i de øvre åndedrætsorganer eller afkorte varigheden af infektioner, der allerede er opstået. Forsøget, som var et dobbeltblind forsøg med 109 deltagere, viste, at 4 ml echinacea-ekstrakt to gange dagligt i otte uger reducerede risikoen for smitte med 22 % og nedsatte varigheden af en almindelig forkølelse med to dage. Selvom det måske kan lyde af småting, kan det have afgørende betydning for personer, der er i kemoterapibehandling. Nogle urteeksperter advarer dog om, at langvarig brug af echinacea kan nedsætte modstandskraften. Christopher Hobbs anbefaler, at man tager echinacea i en uge eller højst op til 10 dage.

Echinacea er godt for immunforsvaretEt andet forsøg, som anvendte celler fra raske frivillige forsøgspersoner, personer med kronisk træthedssyndrom og AIDS-patienter, viste, at et ekstrakt, der kombinerede panax og echinacea forbedrede funktionen i NK (Natural Killer)-cellerne, som er vigtige brikker i det cellulære forsvar. Dette resultat var gældende for alle celler.

Selvom echinacea oftest anbefales mod infektioner i de øvre åndedrætsorganer, og der kun findes få data om dets anvendelse som supplement til kemoterapi, er det absolut rimeligt at forvente, at dets immunforsvarsfremmende virkning også kan nedsætte risikoen for infektioner hos personer, der er i kræftbehandling.

Læs også
Echinacea, når forkølelsen banker på døren
10 faktorer, der booster dit immunforsvar
C-vitamin i megadoser mod forkølelse
Muno Colostrum mod influenza
Kiss Me – navnet siger det hele…
Zink kan måske forkorte forkølelsen
Kvinder har i blodet, hvad mænd har i musklerne

Kilder
Pepping J. Alternative therapies, Echinacea. Am J Health-Syst Pharm 1999;56:121-2.
Grimm W, Hans-Helge M. A randomized controlled trial of the effect of fluid extract of Echinacea purpurea on the incidence and severity of colds an drespiratory infections. Am J Med 1999;106:138-43.
Hobbs C. Handmade medicines. Loveland (CO): Interweave press; 1998. 23.
In vitro effects of echinacea and ginseng on natural killer and antibody-dependent cell cytotoxicity in healthy subjects and chronic fatigue syndrome or acquired immunodeficiency syndrome patients. Immunopharmacology 1997;35:229-35.