C-vitamin Energi

C-vitamin giver unge mænd mere energi

Daglige tilskud af C-vitamin har måske ’en beskeden positiv indflydelse’ på aktivitetsniveau for unge mænd i løbet af en uge. Samtidig kan tilskuddet reducere antallet af almindelige forkølelser for samme gruppe, viser et forsøg. De potentielt sundhedsfremmende egenskaber var særligt iøjnefaldende for mænd med lavt til gennemsnitligt C-vitaminniveau ved forsøgets start. Det skriver forskere fra Arizona State University, lsagenix lnternational LLC og Cancer Treatment Centers of America.

Beskrivelse af forsøget

C-vitamin giver unge mænd mere energiForsøget blev gennemført med 28 raske, mandlige ikke-rygere i alderen 18-35 med en C-vitamindosis på 1.000 mg pr. dag i otte uger. Resultaterne for de sidste to uger af forsøget viste en 40 % forøgelse af den fysiske aktivitetsscore for C-vitamingruppen sammenlignet med placebogruppen. ”C-vitaminets evne til at fremme fysisk aktivitet kan skyldes dets antioxidante egenskaber, fordi iltningsbelastning er relateret til træthed”, skriver forskerne i tidsskriftet Nutrients. “C-vitamin har også nervebeskyttende egenskaber og påvirker hjernens iltningstilførsel – processer, som kan påvirke fornemmelsen af velvære”.

I en kommentar til den potentielle reduktion i antallet og omfanget af forkølelser bemærker forfatterne, at litteraturen på området er “omfattende og kontroversiel”. Således konkluderer en ny Cochrane-analyse af 29 forsøg, at C-vitamin kan reducere risikoen for at udvikle almindelig forkølelse for marathon-løbere med 50 %. Der er dog kun meget få beviser for, at andre opnår en effekt. “Det kan det være, at det kun er personer, der har lov C-vitaminstatus eller er udsat for ekstrem fysisk udmattelse eller forkølelse, der kan opleve den forkølelseshæmmende virkning ved tilskud af C-vitamin”, skriver forfatterne til det heromtalte forsøg.

Resultaterne

Carol Johnston fra Arizona State University, Gillean Barkyoumb fra lsagenix lnternational, og Sara Schumacher fra Cancer Treatment Centers of America rekrutterede 28 unge mænd til at deltage i deres randomiserede, dobbeltblindede otteuger lange forsøg. Resultater fra Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (dagligt) og Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (ugentlig) tyder på en ‘beskeden’ forøgelse af den fysiske aktivitets-score i C-vitamingruppen. Desuden rapporterede færre personer i C-vitamingruppen om forkølelse. Udstrækningen af forkølelserne blev reduceret med i gennemsnit 59 % i C-vitamingruppen, sammenlignet med placebogruppen.

C-vitamin giver unge mænd mere energi“Disse data tyder på, at målbare sundhedsfremmende egenskaber har en sammenhæng med C-vitamintilskud hos mænd med moderat-til-lav C-vitaminstatus”, skriver forskerne. “Denne enkle strategi til at fremme fysisk aktivitet og helbred fortjener flere forsøg og at blive taget alvorligt af læger og andre behandlere”.

Læs også
C-vitamin er vigtigere, end du tror
C-vitamin i megadoser: Er der bivirkninger?
C-vitamin: Forskellen på traditionelt og liposomal C-vitamin
C-vitamin – antifedt-vitaminet
Næringsstoffer til mitokondrierne = mere energi
Energi gennem kosten
Antioxidanter til manden øger kvindens chancer for graviditet

Kilde
Johnston CS, Barkyoumb GM, Schumacher SS. Vitamin C Supplementation Slightly lmproves Physical Activity Levels and Reduces Cold lncidence in Men with Marginal Vitamin C Status: A Randomized Controlled Trial. Nutrients, 2014, bd 6, nr. 7, s. 2572-2583, doi: 10.3390/ nu60722572.