C-vitamin Knogleskørhed

C-vitamintilskud giver højere knoglemineraltæthed

I evalueringen af 1.892 kvinder mellem 55 og 80 år ved hjælp af hofteben-densitometri (tæthedsmåling) og data om risikofaktorer for knogleskørhed fandt man, at den gennemsnitlige tilpassede kostindtagelse af C-vitamin i denne gruppe var 113 mg pr. dag. Hos dem, som tog kosttilskud, var den gennemsnitlige indtagelse 407 mg pr. dag.

Længere tids indtagelse af C-vitamintilskud var forbundet med en højere knoglemineraltæthed hos de kvinder, der ikke havde været i østrogen-erstatningsbehandling, og hos kvinder mellem 55 og 64 år. Kvinder mellem 55 og 64 år, som havde taget C-vitamintilskud i 10 år eller mere, havde en højere knoglemineraltæthed end ikke-brugere i den samme aldersgruppe.

C-vitamintilskud er et led i forebyggelsen af knogleskørhedDer var ikke noget bevis på, at C-vitamin fra kosten var forbundet med knoglemineraltæthed, selv om langtidstilskud af C-vitamin var forbundet med en højere knoglemineraltæthed hos kvinder i den tidlige postmenstruelle alder og hos dem, der aldrig havde brugt østrogen. Det bør bemærkes, at syreneutrale C-vitaminer i disse høje doser ikke irriterer sarte maver.

Læs også
C-vitamin og knogletab
Knogleskørhed – hvad er det, og hvad kan du gøre?
Magnesium øger knoglemineraltætheden
Knogleskørhed: Magnesium er et must
Lægemidler, der fremmer knogleskørhed
C-vitamin – hvad skal jeg med det?
C-vitamin: Forskellen på traditionelt og liposomal C-vitamin

Kilde
Leveille SG et al. Dietary Vitamin C and Bone Mineral Density in Washington State, USA. Journal of Epidemiology and Community Health, 1997.