Astma og allergier C-vitamin E-vitamin

Astma og E- og C-vitamin

Blandt 12 kvinder og 5 mænd med astma i et dobbelt-blind overkrydsningsforsøg fik deltagerne enten

  • 400 I.E. E-vitamin eller
  • 500 mg C-vitamin eller
  • placebo

inden de blev udsat for påvirkning med svovldioxid, Man fandt frem til, at de, der fik antioxidanterne, havde en mindre alvorlig reaktion på svovldioxiden sammenlignet med placebogruppen.

Læs også
Astma – mulige årsager og hjælp til selvhjælp
Astma – meget at hente ved multitilskud af næringsstoffer
E-vitamin til astma- og høfeberpatienter
C- og E-vitamin til børn med astma
Lav antioxidantstatus hos astmatikere
Liposomal C-vitamin
Betændelse i næsen øger risikoen for astma

Kilde 
Trenga CA, Koenig JQ, Williams PV. Arch Environ Health, maj/juni 2001, 56(3), 242-249.