C-vitamin E-vitamin Stærke vitamin- og mineralpræparater

Astma og E- og C-vitamin

Blandt 12 kvinder og 5 mænd med astma i et dobbelt-blind overkrydsningsforsøg fik deltagerne enten

  • 400 I.E. E-vitamin eller
  • 500 mg C-vitamin eller
  • placebo

inden de blev udsat for påvirkning med svovldioxid, Man fandt frem til, at de, der fik antioxidanterne, havde en mindre alvorlig reaktion på svovldioxiden sammenlignet med placebogruppen.

Kilde 
Arch Environ Health, maj/juni 2001,
56(3), 242-249.