Astma og allergier

Mælkeallergi på grund af homogenisering

Mejeriernes bearbejdning af mælken (bl.a. homogenisering) fremmer ifølge australske immunologer udviklingen af mælkeallergi. I dyremodeller har de påvist, at homogenisering er specielt problematisk. Dermed bekræfter tidligere forskningsresultater fra danske børn.

Nogle danske forældre opdagede, at deres børn kun reagerede allergisk på mejeriteknisk behandlet mælk, men derimod tålte ubehandlet mælk direkte fra bondegården. En gruppe forskere undersøgte derfor i en musemodel, hvilken indflydelse fedtindhold, homogenisering og varmebehandling af komælk har på forekomsten af anafylaktisk chok.

Forskningsforsøg med mælk

Forskellige mælkeprøver blev testet intravenøst på i forvejen sensibiliserede gnavere. Homogeniseringen øgede allergeniteten af mælk med 3,5 % fedt med det 20-dobbelte i forhold til ubehandlet mælk. Med stigende fedtindhold i den homogeniserede mælk steg også dens allergenitet. Fedtindholdet i den ubehandlede mælk havde ingen indflydelse. 20 minutters kogning sænkede allergeniteten i den homogeniserede mælk.

Forskerne forklarer disse resultater med, at kaseinet foreligger således i den ubehandlede mælk, at mange af dens antigene centre er skjulte. Ved homogeniseringen lagrer kasein og valleprotein sig i membranerne på de nydannede fedtkugler og præsenterer hidtil skjulte antigener på overfladen. I blodet bliver disse antigener bundet af immunoglobulinerne i mastcellerne. Cellerne frisætter derpå stoffer, som udløser den allergiske reaktion. Jo flere homogeniserede fedtkugler, der er indeholdt i mælken, desto stærkere bliver den allergiske reaktion.

En klinisk pilotundersøgelse med 5 børn støtter resultaterne i dette dyreforsøg: Ved bestående mælkeallergi udløste ganske vist også ikke-homogeniseret mælk reaktioner, men dog i langt mindre målestok. Især ved fremstillingen af modermælkserstatning kan homogeniseringen bidrage til allergi. For at forebygge komælksallergi synes det derfor at være bedst at undgå at anvende homogeniseret mælk til spædbørnsernæring.

Læs også
Kan du tåle mælken?
Laktose-intolerans
Når din krop vil fortælle dig noget…
Mælkeprodukter – hvad gør de ved din krop?
Mellemørebetændelse og komælk
Komælk er til kalve – ikke til mennesker
Amino-Complex Valleprotein: Ofte stillede spørgsmål
Amino-Complex valleprotein – en superstar blandt næringsstofferne

Kilde
Food and Agricultural Immunology 199/11/S.251-258
Poulsen OM et al. Effect of Homogenization and Pasteurization on the Allergenicity of Bovine Milk Analysed by a Murine Anaphylactic Shock model. Clinical Allergy, 1987, a-o).