Astma og allergier

Hormonbehandling øger risikoen for astma

Kvinder i behandling med hormoner som østrogen og gestagen har en mere end fordoblet risiko for at få astma, sammenlignet med kvinder, der ikke behandles med hormoner. Derimod påvirker hormonbehandling ikke risikoen for KOL.

En amerikansk forskergruppe undersøgte i et befolkningsstudie sammenhængen mellem hormontilskud til kvinder efter overgangsalderen og astma/KOL. I undersøgelsen indgik oplysninger om forbrug af østrogen og gestagen samt diagnoser af astma og KOL.

Studiet viste, at østrogenbehandling giver en 2,3 gange forøget risiko for astma, sammenlignet med kvinder, der aldrig har været behandlet med østrogen. Kombinationsbehandling med både østrogen og gestagen gav en tilsvarende forøgelse af risikoen. Derimod fandt de ingen sammenhæng mellem hormonbehandling og risikoen for KOL.

Forskerne konstaterer, at hormonbehandling kan bidrage til astma blandt voksne kvinder, men at udvikling af KOL ikke synes at være påvirket af ekstra hormontilskud.

Kilde
Archives of Internal Medicine 2004, 164:379-86.