Astma og allergier E-vitamin Graviditet og fødsel

E-vitamin under graviditeten mindsker risikoen for astma hos børn

Mødre, der har et lavt indtag af E-vitamin under graviditeten, vil oftere føde børn, der i en alder af fem har udviklet astma, viser forskning fra Skotland. ”Resultaterne af denne undersøgelse indikerer, at indtagelse af kosttilskud under graviditeten med henblik på at mindske risikoen for astma hos børn bør udforskes nærmere”, siger dr. Graham Devereux fra University of Aberdeen.

Ifølge European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association (EFA) lider over 30 mill. europæere af astma, og det koster årligt samfundet 17,7 mia. euro. Udgifterne som følge af produktionstab skønnes at ligge på ca. 9,8 mia. euro.

Forskerne analyserede en gruppe på 1.861 børn født af kvinder, som blev fulgt under graviditeten og i de fem følgende år. Der forelå data omkring astma-symptomer og kostindtag baseret på spørgeske­maer over kostvaner fra hhv. 1.253 og 1.120 børn.

Forskernes rapport viser, at børn født af mødre i den laveste kvintil med hensyn til E-vitaminindtag, havde fem gange så høj risiko for at udvise tidlige, vedvarende astma-symptomer i forhold til børn, hvis mødre lå i den højeste kvintil. Man fandt også frem til, at et øget indhold af alfa-tocoferol (den form for E-vitamin, der oftest forekommer i vores mad) havde en relation til bedre lungefunktion – hvert mikrogram/ml-forøgelse i mængden af alfa-tocoferol i moderens blod gav en syv ml forøgelse i barnets lungekapacitet.

I forsøget angives vegetabilske olier (solsikke, raps og majs), margarine, hvedekim, nødder og sol­sikkekerner som de vigtigste kostkilder til E-vitamin for britiske mødre. Et lavt indtag af zink under graviditeten viste sig også at have en forbindelse til en øget risiko for astma hos børnene.

”Vores forskningsresultater tyder på, at E-vitamin har en dobbelteffekt på lungefunktion og betæn­delse i luftvejene, og at disse virkninger kan ændre sig i forskellige perioder under graviditeten og i den allerførste tid efter fødslen”, siger dr. Devereux. ”Lungefunktionen havde forbindelse til tidlig E-vitaminpåvirkning uafhængig af medfødt overfølsomhed, mens allergisk betinget luftvejsinfektion havde forbindelse til E-vitaminpåvirkning senere i graviditeten”.

Barnets indtag af specifikke næringsstoffer havde ingen forbindelse til luftvejenes sundhed, rappor­terer forskerne. ”Dette forsøg tyder på, at barnets næringsstofindtag i femårsalderen ikke ændrer sammenhængen mellem moderens næringsstofindtag og dettes indvirkning på børnenes luftveje”, siger Devereux.

En stigning i antallet af allergiske sygdomme som fx astma har ført til øget forskning i de kost­mæssige muligheder for forebyggelse. To forsøg har påvist, at et større indtag af frugt og grønt kan reducere risikoen for at udvikle astma som voksen. Disse forsøg er blot to af et stigende antal, som har påvist en forbindelse mellem indtagelsen af antioxidanter, specielt C- og E-vitamin, og forekomsten af ast­ma – en sygdom, der fortsat er stigende i den vestlige verden, og som er den mest almindelige kroni­ske sygdom i Storbritannien i dag.

Læs også
E-vitamin: Hvad kan det gøre for dig?
Multivitaminer før og under graviditeten
Gode råd under graviditeten
Modermælk beskytter mod astma
Astma og D-vitamin
Magnesium til ældre mødre
Fakta om vitaminer og mineraler
Svovldioxid, astma og antioxidanter

Kilder
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine,
bd. 174, s. 499-507.
Thorax, bd. 61, s. 209-215 og bd. 61, s. 388-393.