Graviditet og fødsel

Alkohol under graviditeten kan føre til dårlig sædkvalitet

Selv en enkelt øl og et par glas vin om ugen kan forrin­ge vordende mødres mulig­hed for at blive bedstemød­re. Et nyt studium fra Aarhus Universitetshospital viser, at der er en sammenhæng mel­lem gravides alkoholforbrug og deres sønners sædkvali­tet. I 1980’erne udfyldte en række kvinder spørgeskema­er om deres livsstil og alko­holforbrug, og de data har Seniorforsker på Arbejds­medicinsk Klinik Cecilia Ramlau-Hansen fået adgang til. Hun har indsam­let sædprøver, blodprøver og spørgeskemaer fra 347 sønner og sammenlignet dem med deres mødres svar.

Resultatet er, at sønner af de mødre, som ikke drak un­der graviditeten, har en dob­belt så høj koncentration af sædceller som de mænd, hvis mødre drak fire-fem genstande om ugen.

Værdifuld viden

“Den viden kan bruges i forebyggelsesøjemed. Jo flere negative helbredskonsekvenser ved alkohol, man kender, desto nemmere vil det være for kvinderne at ta­ge en beslutning om helt at holde sig fra alkohol under graviditeten,” siger Cecilia Ramlau-Hansen. Hun understreger, at der stadig er brug for flere studi­er, før man med sikkerhed kan sige, at alkohol er en direkte årsag til dårlig sæd­kvalitet.

“Vi har i vores statistiske analyser taget højde og kor­rigeret for alle andre, vel­kendte risikofaktorer for nedsat sædkvalitet som fx rygning, og vi finder en klar sammenhæng. Det er også biologisk muligt, for­di alkohol går fra moderens blod gennem moderkagen og over i fostrets blod, og alkoholen kan faktisk gå helt ind i det sædproducerende væv i testiklerne,”. Siden 2007 har Sundheds­styrelsen anbefalet gravide og kvinder, der planlægger at blive gravide, helt at und­lade at indtage alkohol.

Læs også
Gode råd under graviditeten
Alkohol under graviditet kan skade barnets intelligens
Rødvin under graviditeten kan skade det ufødte barn
Nyfødte med alkoholskader
Rygning under graviditet øger risikoen for væksthæmning
Multivitaminer før og under graviditeten
Dårlig sædkvalitet hos far kan give alvorlige sygdomme hos barnet

Kilde
Jyllands-Posten, den 30. juni 2010.