Graviditet og fødsel

Kokain giver fosterskader

Kokain kan – ligesom andre rusmidler – tilføres fostret via navlestrengen. Kokain virker på fostret ved at give spasmer og forstyrre hjertefrekven­sen, så tilførslen af ilt og næringsstoffer bliver ujævn. Fosterets vækst hæmmes, og der kan opstå misdannelser i nyrer, køns­organer, tarme og rygsøjle. Er kokaindosen stor nok, kan hele moderkagen rive sig løs fra livmoderen. Re­sultatet bliver, at fosteret og moderens liv kommer i fare.

Efter fødslen viser ko­kainbørn symptomer som rystelser og unormal trang til at sove. De bliver også lettere irriterede end andre nyfødte. Symptomerne kan forsvinde i løbet af nogle uger, men barnet kan alli­gevel have fået skader, der kan medføre problemer se­nere i livet.

Der findes ingen be­handling for kokainbørn. Behandlingen må derfor rettes mod mødrene, og i USA er der etableret fami­lieterapi for narkotikamis­brugere, der venter børn. Problemet er imidlertid, at gravide narkomaner næsten aldrig kontakter lægen, før veerne begynder. ”Lægen kan som regel ikke gøre andet end at håbe på, at barnet er rask”, siger fødselslæge Richard Fulroth til nyhedsmagasinet Newsweek. Hans advarsel er helt tydelig: “For vordende mødre og deres ufødte børn er stofmisbrug et helvede!”

Læs også
Overblik over rusmidler og deres virkning
Medicin mod psykiske lidelser er farlig for fostre
Antidepressiv medicin kan skade nyfødte
Nyfødte med alkoholskader
Methamfetamin – et stærkt afhængighedsskabende stof
FN advarer om et Europa på kokain