Graviditet og fødsel Vitaminer & Mineraler

Mikronæringsstoffer til kvinder i fertilitetsbehandling

Dette forsøg undersøgte, om kvinder, der har problemer med at blive gravide og derfor gennemgår fertilitetsbehandling med clomifen-citrat/gonadotropiner, har en øget chance for graviditet, hvis de samtidig får et tilskud af mikronæringsstoffer i stedet for blot folsyre.

Et prospektivt, randomiseret, kontrolleret forsøg blev gennemført på en fertilitetsklinik. Forsøget omfattede 58 kvinder, der havde svært ved at blive gravide, og 56 gennemførte. De behandlede kvinder fik tilskud af enten mikronæringsstoffer eller folsyre alene. Man vurderede kliniske graviditetstal og blodets indhold af mikronæringsstoffer efter tre behandlingsforsøg, eller så snart kvinderne blev gravide.

Resultaterne viste, at der blandt de kvinder, der fik mikronæringsstoffer, var statistisk signifikant flere gravide (66,7 %) sammenlignet med dem, der kun fik folsyre (39,3 %). Det samlede antal gravide, der fik mikronæringsstoffer, lå på 60 % mod 25 % i folsyre-gruppen. Desuden krævede det langt færre forsøg fra multinæringsstof-gruppen at blive gravide i forhold til folsyre-gruppen.

Mikronæringsstoffer øger chancerne for graviditet

Læs også
Antioxidanter viser potentiale mod ufrivillig barnløshed
Rigtig kost kan hjælpe barnløse kvinder
Carnitin og nedsat frugtbarhed hos mænd
Barnløshed (sterilitet/ufrugtbarhed)
Multivitaminer før og under graviditeten
Multivitamintilskud normaliserer sporstofniveauet hos kvinder
Maximum: Danmarks bedste kostforsikring

Kilde
Agrawal R et al. Prospective randomized trial of multiple micronutrients in subfertile women undergoing ovulation induction. A pilot study. Reprod Biomed Online, 2011.