Zink

Zinktilskud kan medvirke til at reducere børnedødelighed

Zinkmangel, som er hyppigt forekommende i lav- og middelindkomstlande, bidrager til sygdom og død blandt børn, bl.a. som følge af diarré, lungebetændelse og malaria. Zinkmangel hæmmer desuden væksten. Formålet med dette Cochrane-review var at bestemme effekten af zinktilskud til børn i forhold til sygdomshyppighed, børnedødelighed og vækst.

I reviewet indgik 80 randomiserede, kontrollerede forsøg omhandlende zinktilskud til ikke-indlagte børn, i alt 205.401, i alderen seks måneder til 12 år. Man fandt, at zinktilskud medførte et lille, ikke-signifikant fald i dødeligheden, både samlet set (relativ risiko (RR): 0,95; 95 % konfidens-interval (KI): 0,86-1,05, 14 studier, høj evidens) og specifikt død som følge af diarré, luftvejsinfektioner og malaria (i alt ni studier, moderat evidens). Zinktilskud mindskede forekomsten af diarré (RR: 0,87; 95 % KI: 0,85-0,89,26 studier, moderat evidens), men syntes ikke at have effekt i forhold til luftvejsinfektioner og malaria.

Tilskud af zink kan medvirke til at reducere børnedødelighedenPå vækst var der en signifikant effekt af zinktilskud, omend den kliniske betydning blev vurderet som tvivlsom. Zinktilskud medførte hyppigere opkastninger og påvirkede desuden kobberstatus i en negativ retning. Hæmoglobin- og jernniveauer blev ikke påvirket. Samlet set konkluderer forfatterne, at fordelene ved forebyggende zinktilskud til børn i mangelområder opvejer ulemperne, men at der er brug for yderligere studier for at bestemme optimale regimer, herunder dosering.

Læs også
Zink og almindelig forkølelse
Zink til dit immunforsvar
Kredsløbssygdomme, diabetes og zink
Zink beskytter ældre mod lungebetændelse
Zink letter åndedrættet hos børn
Tinnitus og zinkmangel
Fakta om vitaminer og mineraler
Tilskud af zink og folsyre forbedrer sædkvaliteten

Kilde
Mayo-Wilson E, Junior JA, lmdad A et al. Zinc supplementation for preventing mortality, morbidity, and growth failure in children aged 6 months to 12 years of age. Cochrane Database Syst Rev  2014;5:CD009384. Ugeskr Læger 176/18, 2014.