Zink

Tinnitus og zinkmangel

Et nyt studie har bekræftet, at zinkmangel kan vare medvirkende til tinnitus. 41 personer med tinnitus deltog i forsøget, og forskerne fandt, at næsten en tredjedel manglede zink. Alle deltagerne blev så tilfældigt fordelt til enten at få 50 mg zink eller uvirksom placebo dagligt. Efter to måneder havde 46 % af deltagerne i zink-gruppen en klinisk bedring af hyppigheden og omfanget af tinnitus.

På baggrund af et spørgeskema, som deltagerne udfyldte, viste der sig en klar bedring alf tinnitus hos dem, der fik zink, men ikke hos dem, der fik placebo. Blandt de deltagere, der fik zink, reagerede de deltagere, der havde zinkmangel, ikke anderledes end dem uden zinkmangel. Forskerne konkluderer, at zink kan hjælpe mennesker med tinnitus, og at zinkmangel er hyppig hos mennesker med tinnitus. Der peges på, at zinkmangel kan være hyppig i nogle befolkningsgrupper, og at mennesker på vegetarkost er særligt udsat for zinkmangel.

Zinktilskud kan rette op på manglen, men høje doser af zink kan medføre mangel på kobber, da de to mineraler konkurrerer om optagelse i kroppen. Zinktilskud bør derfor i de fleste tilfalde følges op af et tilskud af kobber.

Tinnitus kan forværres af zinkmangel

Læs også
Zink – et af de vigtigste næringsstoffer
Zink: Mineralet, du måske mangler
Kroppens advarselssignaler
Kredsløbssygdomme, diabetes og zink
Fakta om vitaminer og mineraler
Anprisninger: Zink

Kilder
Otol Neurotol, 2003, 24.
Auris, Nasus, Larynx, bd 30, Suppl, 2003.