Folkesundhed Zink

Zink – et af de vigtigste næringsstoffer

Zink er et af de vigtigste næringsstoffer for kroppen, og det omtales af og til som en kostmæssig “modgift” til en svag thymus-kirtel. Thymus oplagrer zink, der bruges til at danne protein og igangsætte celledeling. Immunforsvaret ar­bejder mest effektivt, når der sker hurtig dannelse af nye celler, så derfor vil zinktilførsel til thymus-kirtlen have en virkning.

Dårligt immunforsvar kan skyldes zinkmangel

Ifølge Robert Good, M.D., leder af kræftforskningsprogrammet ved Oklahoma Medical Research Founda­tion, har fejlernærede teenagere et dårligere fungerende immunforsvar end andre. De un­ge, der fik færrest kalorier og proteiner, var langt mere modtagelige for sygdom og infektion end velnærede børn. Dr. Good mener, at et svagt immunforsvar ikke skyldes mangel på protein eller kalorier, men derimod på zink. Ved at give børn zink frem for andet kan man afhjælpe et dårligt fungerende immunforsvar.

Zink er et af de essentielle næringsstofferI et forsøg fik børn med Downs syndrom zinktilskud på 1 mg/kg kropsvægt. Disse børn blev udvalgt, fordi sygdommen gør, at de i en tidlig alder viser normale, subjektive faktorer på aldring, fx autoim­munitet, en forøgelse i antallet af tilfælde af leukæmi, gråt hår og grå stær. Ifølge Dr. Franceschi var resultaterne bemærkelsesværdige: “Børnene havde færre infektioner og var sjældnere fravæ­rende fra skole. Vi mener, at der er en direkte forbindelse til tilførslen af zink“.

Thymus-kirtlens funktion

Immunforsvaret er en barriere mellem dig og sygdommen. Men hvis der viser sig at være huller i barrieren, kan fejlen skyldes thymus-kirtlen, lyder det fra en gruppe italienske forskere. De mener, at zink er svaret: FTS, et hormon, som udskilles fra thymus, er afhængig af zink for at virke på im­munforsvaret. Hos patienter med en lav immunreaktion iagttog de en reduceret mængde zink og til­svarende mindsket FTS-aktivitet.

Forskerne fandt frem til, at selv en marginal zinkmangel, som siges at være ret almindelig, kan på­virke FTS-aktiviteten i negativ retning. Derfor bør alle patienter med lav FTS-aktivitet undersøges for zink-status.

Læs også
Kredsløbssygdomme, diabetes og zink
Zinktilskud kan medvirke til at reducere børnedødelighed
Zink til din lugtesans og smagssans
Bekæmp infektioner med zink!
Lycopen og zink giver en sundere prostata
Zinktilskud kan forebygge diarré mv. i udviklingslande
7 næringsstoffer, du ikke kan få fra planter

Kilde
Lancet, 5. 1983.