Kosttilskud Zink

Lycopen og zink giver en sundere prostata

Et nyt forsøg viser, at lycopen, zink og D-vitamin har ’en svagt beskyttende indvirkning’ på prostata, nærmere betegnet godartet prostatahyperplasi (BPH), en lidelse, som menes at ramme mere end halvdelen af alle mænd over 50 år.

Beskrivelse af forsøget

Knap 5.000 mænd blev fulgt i forbindelse med undersøgelsen, der er offentliggjort online i Ameri­can Journal of Epidemiology. Undersøgelsen viser både, at der er store fordele ved at spise en kost, der er rig på grønsager, og at et stort forbrug af rødt kød kan øge risikoen for BPH.

”Der var ingen sammenhæng mellem tilskud af antioxidanter og risiko, og der var svage beviser for en sammenhæng mellem lycopen, zink og tilskud af D-vitamin og en reduceret risiko”, skriver for­fatterne under ledelse af Alan Kristal fra Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle. ”En kost, der kun indeholder lidt fedt og rødt kød og en masse proteiner og grønsager, sammen med et moderat alkoholindtag kan reducere risikoen for symptomatisk BPH”.

Hvad er BPH?

Godartet prostatahyperplasi (BPH) er en ikke-kræftrelateret forstørrelse af prostatakirtlen hos ældre mænd. Sygdommen rammer ca. 25 % af alle kaukasiske mænd over 50 år, og de direkte omkostnin­ger blev i 2000 skønnet til at ligge på omkring 6,5 mia. kr. Ifølge European Association of Urology er 30 % af alle ældre mænd over 65 ramt af BPH.

Denne ’svagt beskyttende virkning’ ved lycopen er helt i tråd med tidligere forsøgsresultater. Fak­tisk tyder epidemiologiske beviser på, at tomat-baserede fødevarer kan beskytte mænd mod prosta­takræft. Ét forsøg har således vist, at mænd, der spiser 4-5 tomatbaserede retter om ugen, har en 25 % lavere risiko for at udvikle prostatakræft i forhold til mænd, der kun sjældent spiser tomater.

Lycopen og zink giver en sundere prostataDesuden fremlagde forskere fra University of Hohenheim fornylig resultaterne af et pilotforsøg, der viste, at indholdet af prostata-specifikt antigen (PSA) – en markør for, hvor sund prostata er – blev re­duceret efter indgivelse af lycopen-tilskud, og vævets tilstand forbedredes. Man kunne derimod ikke påvise nogen ændring hos deltagerne i placebogruppen. Det nye forsøg var epidemiologisk og fulgte 4.770 mænd, der deltog i placebo-delen af det såkaldte Prostate Cancer Prevention Trial. Ingen af de deltagende mænd havde BPH ved forsøgets start.

Forsøgsresultater

I løbet af en syvårs opfølgningsperiode fulgte Kristal og hans kolleger 876 BPH-tilfælde. Kostind­taget blev vurderet ud fra et spørgeskema og viste, at en fedtholdig kost gav en 31 % forøget risiko for BPH, mens øget indtagelse af protein gav en 15 % lavere risiko.  Desuden fandt man en sammen­hæng mellem indtagelse af fire portioner grønsager dagligt og en 32 % reduktion i risikoen for BPH sammenlignet med indtagelse af blot én portion. Modsat var der en sammenhæng mellem indtagelse af én daglig portion rødt kød og en 38 % forøget risiko sammen­lignet med indtagelse af mindre end én portion pr. uge.

Der var en svag forbindelse mellem D-vitamin, zink og lycopen og en reduktion i risikoen for BPH, tilføjer forskerne.

Ifølge European School of Oncology diagnosticeres hvert år over en halv million nye tilfælde af prostatakræft verden over, og sygdommen er den direkte årsag til over 200.000 dødsfald hvert år. Og endnu mere bekymrende er det, at antallet af tilfælde er steget med 1,7 % de sidste 15 år.

Lycopen og zink giver en sundere prostataLæs også
Lycopen gør dig sundere
Lycopen medvirker til at reducere risikoen for prostatakræft
Zink: Mineralet, du måske mangler
Zink beskytter ældre mod lungebetændelse
Prostata: Problemerne, mænd ikke taler om…
Mand, løb dig en tur og reducér din risiko for prostatakræft
Pollen mod prostataforstørrelse
D-vitamin til prostata

Kilder
Journal of Nutrition, januar 2008, bind 138, s. 49-53
Dietary Patterns, Supplement Use, and the Risk of Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia: Results from the Prostate cancer Prevention Trial. American Journal of Epidemiology.