Kosttilskud Naturmidler

Brusk Lenk stimulerer kollagen-syntesen

Degenerative ledsygdomme møder den praktiserende læge dagligt. De er verden over en af de vigtigste årsager til tidlig invaliditet og har dermed en stor samfundsøkonomisk betyd­ning. Halvdelen af befolkningen lider allerede i 35 års alderen af degenerative ledforan­dringer. I 55 års alderen er næsten alle ramt. Derfor er en rettidig, effektiv og bivirk­ningsfri behandling af stor betydning.

Enhver artrose begynder med en beskadigelse af ledbrusken. En lang række faktorer bidrager hertil: Aldringsprocessen, overbelastning af bevægeapparatet, genetiske faktorer, stofskiftesyg­domme, akutte og kroniske traumer, betændelsestilstande i leddene osv. Artroser udvikler sig for det meste snigende og giver i begyndelsen næsten ingen gener. Først med tiltagende brusktillukning sker der en stærkere nedsat bevægelighed, senere indtræder der stødvis smertefulde betændelsestilstande i ledkapslerne.

Til den symptomatiske behandling har man midler som varmebehandling, massage og bevægelsesterapi. Medicinsk har man midler som ikke-steroidale antireumatika og kortikosteroi­der. Igennem flere år er interessen vokset for midler, som tilfører kroppen byggesten, der er nødvendige for opretholdelsen af knoglesubstansen og dens funktionsduelighed.

Det heromtalte forsøg omfattede brugen af kollagenpulver som middel til genopbygning af ledbrusken.

Forsøgsstruktur

356 patienter, som led af forskellige former for degenerative ledsygdomme, blev behandlet med en oralt ordineret en specialkollagen. Behandlingsperioden gik fra 3-12 måneder. I de fleste tilfælde kunne lidelserne tydeligt bedres eller helt fjernes, hvilket viste sig ved et mindre for­brug af ikke-steroidale antireumetika og en reduktion i den intraartikulære injektionshyppighed. Go­narthroser behandledes særligt vellykket, coxarthroser i mindre grad. Uønskede bivirkninger optrådte ikke, mavetålsomheden var god. Det undersøgte præparat er således et positivt bidrag til behandlingen af artroser.

Brusk består i det væsentlige af chondrocytter (bruskceller), knoglefiberstrukturer og den homo­gene mellemsubstans. Chondrocytterne er her de eneste levende elementer – de producerer de øvrige knoglebestanddele. Bruskens funktionsduelighed er derfor afgørende afhængig af disse cel­ler.

Resultater

I de fleste tilfælde bedømte patienterne virkningen som “god” eller “meget god”. Kun i tre til­fælde (0,8%) angav patienterne ingen virkning. Næsten alle gonartroser blev efter indtagelsen af, som regel efter 6 måneder, så meget forbedret, at de hidtil nødvendige ikke-steoridale antireu­matika kunne reduceres.

Disse meget positive resultater står over for behandlingsresultaterne hos patienterne med coxar­troser og hvirvelsøjle-syndrom ved degenerative forandringer. Her kunne kun registreres en for­holdsvis ringe nedsættelse af forbruget af antireumatika.

Uønskede bivirkninger blev ikke konstateret hos nogen af patienterne, tålsomheden for maven var god. Nogle patienter udviklede dog en vis afvisende holdning over for kollagen/L-cystin med yoghurt. En glædelig bivirkning oplystes af de fleste patienter: negle- og hårvækst forbedredes betydeligt.

Konklusion

Anvendelsen af Brusk Lenk pulver har vist sig ar være problemfri og i langt de fleste tilfælde overordentlig virksom, især ved knæ- og fingerledartroser. Det er prak­tisk taget uden bivirkninger, tolereres godt af patienterne, fører til en tydelig bedring af gener­ne og til en drastisk reduktion af behovet for yderligere medikamenter. Antallet af intraartikulæ­re injektioner kan reduceres til et minimum. På grundlag af virkemekanismen kan man godt reg­ne med, at en yderligere ødelæggelse af brusken kan standses eller i det mindste forhales. Af denne grund bør midlet sættes ind så tidligt som muligt.

Læs også
Kollagen: Hvad er det?
Brusk Lenk: En fremragende kilde til kollagen
Brusk Lenk kan hjælpe ved ledproblemer
Brusk Lenk gør leddene stærkere
Knæleddet – et af kroppens problemområder
Gelatine – godt for hud, hår, knogler og bindevæv
Kollagentilskud mod fibromyalgi og slidgigt

Kilde
Terapiewoche 39, 43.