Godt at vide

Brottrunk: Hos Kanne er man gennemført miljøbevidste

Kanne-fabrikkerne i Selm-Bork og Lünen – her er miljøet i højsædet…

Med sine søer, sivmoser, frugttræer og små lunde ligner Kannes driftsområde i Selm-Bork en biotop. Her findes gæringsbeholdere til fremstilling af Brottrunk, påfyldningsanlæg, administration, undervisningslokaler, tyroler-stenmølle og bageri.

Stenmøllen

Her står to originale stenmøller fra Tyrol, hvor der males korn til Bio-stenmølle-franskbrødet – med en teknik, som ikke har forandret sig i århundreder.

Sivbæltet

Her foregår biologisk rensning af spildevandet fra fabrikken – først gennem et syv-kammer-system og derefter gennem en rensningsdam og til slut gennem dette sivbælte. Det rensede vand forsyner en dam, hvor sjældne dyrearter tumler sig.

Bageriet

Her står der en ægte stenovn, opvarmet med træ, hvor Bio-stenmølle-franskbrødet bages.

Produktionen

Kanne satser på genbrug, så længe det giver mening fra et økologisk synspunkt. Hvis ikke, anvendes engangsemballage, som genbruges via Duale-Systemet.

Kornsiloerne

Kanne forarbejder udelukkende økologisk korn, som stammer fra nærliggende landbrug.

Swimming-pool’en

Karper, foreller og gedder, vildænder, fiskehejrer og endog isfugle føler sig godt hjemme i swimming-pool’en.