Godt at vide

Den naturlige videnskab

Det meste af den medicin, lægerne henviser folk til i dag, er mere skabt i laboratoriet end af naturen. Hvordan kan vi tro, at vi er mere intelligente end naturen?

Noget af den medicin, som laves i laboratoriet, bygger på viden fra forskning, hvor nogle af naturens stoffer er splittet op i enkeltstoffer, og de enkelte stoffers virkning er undersøgt. Herefter finder forskere, at når molekylesammensætningen af de naturlige stoffer ændres kemisk, fås et mere effektivt stof – men hvad med bivirkninger?

Alle disse laboratorie-fremstillede mediciner giver mere eller mindre alvorlige bivirkninger, idet naturen, som vores krop også er en del af, ikke ved, hvad den skal stille op med disse kemikalier. Vi har åbenbart ikke lært noget af de gamle forskeres erfaringer. Niels Bohr har fx udtalt: “Jo mere eksakt de enkelte dele bestemmes, desto mindre ved man om helheden. Det er meningsløst at spørge om meningen. Der gives hemmelighedsfyldte dybder og hemmelighedsfulde harmonier i naturen, som ikke lader sig måle”.

Griber man ind i livsprocesser og skiller naturen ad, fjerner man sig mere og mere fra virkeligheden. Naturen tilbyder sin hjælp. Den er enkel at bruge, men overses af alt for mange, fordi den er uendelig at forstå. Der er ikke tid til at vente på de videnskabsfolk, der ønsker at splitte naturens stoffer op i molekyler for at vide, hvorfor naturen kan helbrede. Vi har brug for naturens hjælp nu, så må teorierne komme senere.

I østen har naturmidler i årtusinder været anvendt til behandling af sygdomme, uden at der har kunnet registreres bivirkninger. Dette bevirker, at undersøgelser af de naturlige stoffers virkning, er nemmere at håndtere: Enten virker de, eller også gør de ikke. Forskere, som undersøger virkninger af de kemisk fremstillede mediciner, bruger mange gange 90 % af deres tid på at undersøge de bivirkninger, stoffet kan give, samt vurdere, om disse bivirkninger er at foretrække, fremfor de sygdomme stoffet antages at kurere. Når der skal gives penge til medicinsk forskning, gives de fx til undersøgelse af et medicinpræparat for evt. bivirkninger, eller til udvikling af et kemisk fremstillet stof, som ligner et, vi har i kroppen, og antages derfor at kunne helbrede patienter, som mangler dette stof.

Naturen løser problemet på en anden måde. Den tilbyder en behandling, som hjælper kroppen til selv igen at kunne danne det manglende stof. Hvorfor gives der ikke penge til at få lavet konkret forskning på virkningen af naturens stoffer? I mange år har hospitals – og lægeverdenen betragtet virkningerne af naturprodukter som værende placebo-effekter, dvs. de kun virker, hvis man tror på det. Lad os give naturen en chance, lad os komme i gang med at undersøge de oplysninger og erfaringer, som alternative behandlere har samlet sammen, så vi kan få klare videnskabelige facts omkring naturmedicin.

Ser vi økonomisk på det, er der mange penge at spare for det danske samfund, hvis vi går over til at helbrede med naturmidler – folk vender nemlig ikke tilbage til lægen for at blive behandlet for bivirkninger forårsaget af det medicin, som de tog mod den sygdom, de egentlig ville helbredes for.

Læs også
Naturmedicin med en kemikers øjne
Lægetidsskrift påpeger vildledende medicinforskning
Hjertesygdomme – og naturlige veje til at modgå dem
Naturlige veje til at undgå synsproblemer
Naturligt lys giver højere karakterer
Naturterapi: Boost dit helbred med kræfter fra naturen
Medicinrevolutionen i Kina – hvad har den kostet?
Placebo – virker det?

Kilde
Leder i Alternativmagasinet 28