Godt at vide Vitaminer & Mineraler

Multivitaminer påvirker dit humør og dit velbefindende

Et dagligt indtag af multivitaminer påvirker dit humør og velbefindende. Og ikke nok med det – det kan have en sundhedsfremmende indvirkning på stress, angst og fysisk udmattelse, viser forsøgsdata.

Beskrivelse af forsøget

Det randomiserede, kliniske forsøg undersøgte virkningen af et multivitamintilskud til en gruppe på 138 raske voksne – og afslørede en mulig indvirkning på stress, angst og fysisk træthed ifølge selvrapportering fra forsøgsdeltagernes hjem, men ikke ved kroniske laboratorieforsøg.

Multivitaminer påvirker dit humør og dit velbefindendeBrugen af et dagligt multivitamintilskud er blevet populært i befolkningen, men det er først for nylig, at videnskabelige forsøg er sat i gang for at bekræfte de sundhedsfremmende virkninger af multivitamintilskud som en vej til bedre humør og øget velbefindende. Det her omtalte forsøg, under ledelse af dr. David Camfield fra Swinburne University i Australien, undersøgte disse virkninger i et langsigtet, randomiseret forsøg med både kliniske målinger af humør og selvrapportering af stress og angst via mobiltelefonteknologi.

Resultaterne

“Det 16 uger lange forsøg vurderede virkningen af multivitamintilskud på det generelle velbefindende og humøret hos en række voksne (20-50 år) forsøgspersoner, og vi fandt frem til nogle få signifikante forskelle i laboratoriemålinger af humørparametre sammenlignet med placebo”, skriver forfatterne i tidsskriftet Appetite. “Men mobilmeldingerne afslørede, at brugen af  multivitamintilskud gav en signifikant reduktion i omfanget af stress, angst og træthed på de dage, hvor multivitaminerne blev indtaget som normalt”, lyder det fra teamet – som tilføjer, at dette kan tyde på, at multivitaminerne har en kortsigtet indvirkning på disse målinger.

Camfield og hans team havde som oprindeligt mål at teste langtidsvirkningen af multivitamintilskud indeholdende store mængder B-, C- og D-vitaminer og mineraler blandt en gruppe raske yngre voksne i alderen 20-50 år. “Vi fandt kun frem til meget få signifikante ændringer i den generelle sundhedstilstand og humøret i forbindelse med de 16 uger med multivitamintilskud”, bemærker forfatterne – og tilføjer, at tilskuddet ikke gav nogen signifikant ændring i endepunkterne: Samlet GHQ-28 og undergrupperinger.

Konklusion

“Ligeledes fandt vi ingen signifikante virkninger af multivitaminbehandlingen for POMS, PILL, Chalder Fatigue og Bond-Lader/VAS-skalaen”, bekræfter forskerne. Man fandt ingen sammenhæng mellem virkningen af udmattelse og multivitamintilskud som reaktion på multi-tasking tests. “Men vurderinger foretaget via mobiltelefon i hjemmet afslørede, at multivitamintilskud gav en signifikant reduktion af stress, angst og udmattelse på de dage, hvor multivitamintilskuddet blev indtaget som normalt”, bekræfter forskerteamet.

Multivitaminer - også til børn - påvirker dit humør og dit velbefindendeLæs også
Dette bør du vide om vitaminer og mineraler
Multivitaminer virker på hele din krop og din helse
Hvorfor er det så vigtigt med vitaminer?
Ni sunde fødevarer, der kan medvirke til at løfte humøret
Godt at vide om mineraler
Vælg det rigtige multivitamin-/mineralpræparat – Maximum!
Bamse Bomstærk gi’r dit barn en sund start
Super B-Complex – et godt supplement til din travle hverdag

Kilde
Pipingas A, Camfield DA, Stough C et al. The effects of multivitamin supplementation on mood and general well-being in healthy young adults. A laboratory and at-home mobile phone assessment. Appetite. 2013, 69C:123-136.