E-vitamin Stærke vitamin- og mineralpræparater

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og E-vitamin

Man kunne ikke påvise nogen effekt med hensyn til øget overlevelseschance hos 79 mandlige og 65 kvindelige patienter med amyotrofisk lateral sklerose (gennemsnitsalder: 65,7 år), som tog placebo sammenlignet med 79 mandlige og 65 kvindelige patienter med samme sygdom (gennemsnitsalder: 62,5 år), som tog 500 mg E-vitamin to gange dagligt sammen med riluzole.

Man kunne dog påvise, at blandt de patienter, der tog E-vitamin, gik der længere tid, inden sygdommen udviklede sig til et mere fremskedent stadie.

Kilde
Desnuelle C, Dib M, Garrel C et al. ALS and Other Motor Neuron Disorders, 2001.